สหรัฐตัดจีเอสพีไทย 573 รายการแล้ว

สหรัฐตัดจีเอสพีไทย 573 รายการแล้ว

สหรัฐเมินคำขอไทยไม่ตัดสิทธิจีเอสพี  แม้ไทยจับมือผู้นำเข้าร้องยูเอสทีอาร์ให้เลื่อนเวลาตัดสิทธิหลังโควิด-19 ระบาด แต่การตัดสิทธิจีเอสพีไม่ทำให้ไทยสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐแค่ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย.63 สหรัฐได้ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่ให้กับสินค้าไทย 573 รายการอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่ได้ประกาศจะตัดสิทธิไทยในรอบการทบทวนการให้สิทธิเป็นรายประเทศ (คันทรี รีวิว) ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.62 โดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไทยไม่ให้สิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ ตามการร้องเรียนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (เอเอฟแอล-ซีไอโอ) 

“เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้ทำหนังสือถึงยูเอสทีอาร์ ให้พิจารณาเลื่อนการตัดสิทธิไทยออกไปก่อน เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกัน เพื่อให้สหรัฐฯยังซื้อสินค้าจากไทยในราคาถูก เพราะไม่เสียภาษีนำเข้า และไทยก็จะได้ส่งออกได้มากขึ้น และช่วยฟื้นฟูประเทศ ขณะเดียวกัน ไทยได้ขอให้ 17 สมาคมของสหรัฐฯที่นำเข้าสินค้าไทย ทำหนังสือถึงยูเอสทีอาร์ และถึงประธานาธิบดีสหรัฐ ให้เลื่อนเวลาการตัดสิทธิออกไปด้วย แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล สินค้าไทย 573 รายการถูกตัดสิทธิอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.63”

158796634549  

สำหรับการถูกตัดสิทธิสินค้า 573 รายการดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาหารสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เซรามิก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าสหรัฐที่นำเข้าสินค้าไทยต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติเฉลี่ยที่ 4.7% จากเดิมที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า และยืนยันว่า การถูกตัดสิทธิ ไม่ได้ทำให้ไทยสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐที่ปีละเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ แน่นอน ไทยยังส่งออกสินค้าไปสหรัฐได้เหมือนเดิม ไม่ใช่ส่งออกไม่ได้เลย เพียงแต่ผู้นำเข้าต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติเท่านั้น โดยในปี 62 ไทยส่งออกสินค้าไปสหรัฐมูลค่าประมาณ 31,190 ล้านดอลลาร์ซึ่งในจำนวนนี้ มีทั้งส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิ

ทั้งนี้ ในแต่ละปี มีสินค้าไทย 3,500 รายการที่ได้รับสิทธิจีเอสพีจากสหรัฐ และในจำนวนนี้ ไทยถูกตัดสิทธิ 573 รายการ ซึ่งใน 573 รายการ มีทั้งสินค้าที่ไทยใช้สิทธิ และไม่ใช้สิทธิรวมกันอยู่ โดยมีสินค้าที่ใช้สิทธิ 315 รายการ คิดเป็นมูลค่า 1,500ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สหรัฐยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดจีเอสพีสินค้าไทยเพิ่มเติม ตามรอบคันทรี รีวิว ตามการร้องเรียนของสมาคมผู้ค้าสุกรแห่งชาติ ที่เรียกร้องให้ยูเอสทีอาร์ตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย เพราะไม่เปิดตลาดให้กับสินค้าสหรัฐอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะไม่เปิดตลาดนำเข้าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีน ซึ่งยังไม่รู้จะประกาศผลการพิจารณาเมื่อไร