ดูแลพนักงานทัพหน้า เคล็ดลับฉบับ ‘ยูโอบี’

ดูแลพนักงานทัพหน้า เคล็ดลับฉบับ ‘ยูโอบี’
21 เมษายน 2563
1,401

ในยามที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 ภาครัฐเองก็มีมาตรการมากมายออกมาเพื่อลดการแพร่กระจายและความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ เล็กตลอดจนสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ต่างก็มีมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work from Home

ทำให้การทักทายกันระหว่างเพื่อนฝูง คนในครอบครัว ซัพพลายเออร์ ตลอดจนคู่ค้า ในเวลานี้ก็เลยเป็นคำว่าเริ่ม WFH กันหรือยัง? WFH เป็นอย่างไรกันบ้าง? หรือแม้กระทั่ง WFH เบื่อกันยัง?


แต่สำหรับภาคการเงินการธนาคาร ที่แน่นอนในช่วงเวลานี้ธุรกิจยังจำเป็นต้องดำเนินต่อเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าทั้งในธุรกรรมปกติ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าพนักงานบางส่วนเริ่ม Work from Home เรียบร้อยแล้ว

ทว่าจะมีพนักงานที่เป็น “ทัพหน้า” ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญต่อระบบการให้บริการของธนาคารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไว้ อาทิ งานด้าน IT, Call Centre การบริหารจัดการเงินสด การบริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ รวมถึงธุรกรรมตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น ที่ยังคงจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ออฟฟิศและตามสาขาที่เปิดให้บริการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ


ในมุมมองของ “ศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) บอกว่า หนึ่งในคำมั่นสัญญาที่ยูโอบียึดถือและปฏิบัติกับพนักงานก็คือ ความใส่ใจ (Care) เรื่องนี้นับมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ เพราะ “พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานคือความรับผิดชอบสำคัญของธนาคาร”


เมื่อเกิดวิกฤติโควิด -19 ขึ้น ยูโอบี (ไทย) ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับยกระดับมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในออฟฟิศและสาขาของธนาคาร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermal Scanner การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกคน การให้บริการเจลฆ่าเชื้อโรคตามบริเวณต่างๆ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดออฟฟิศและสาขา


รวมทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดการประชุมออนไลน์ มีการลดจำนวนชั่วโมงทำงานลง 1 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำงานได้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงโควิด-19 สำหรับพนักงานทุกคน


“พนักงานสาขาเป็นหน้าบ้านที่มีบทบาทสำคัญในการอยู่เคียงข้างลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ แม้ในการปฏิบัติงานระยะแรก พวกเขาอาจมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ในฐานะผู้ให้บริการ เราต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อลูกค้า ธนาคารเองใส่ใจดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานสาขาเป็นพิเศษด้วยมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ทำให้เรารู้สึกว่าแม้จะต้องมาทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่ก็ยังรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย” “กฤติยาณี ทวีสิน” พนักงานสาขา 101 The Third Place กล่าว


ด้าน ศศิวิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ทีมปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทำให้ยูโอบีมีการเตรียมแผนดูแลพนักงานที่ยังคงต้องมาปฏิบัติงานที่ออฟฟิศและตามสาขาที่เปิดให้บริการไว้ล่วงหน้า เมื่อรัฐบาลออกมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ล่วงหน้า โดยได้มีการจัดเตรียมที่พักและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่พนักงาน รวมถึงอาหารระหว่างมาปฏิบัติหน้าที่ เครื่องดื่มและยาสามัญประจำบ้าน ตลอดจนมาตรการป้องกันและดูแลสุขอนามัย เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกอุ่นใจ


“กัลยากร มยุรโสวรรณ” พนักงานจากแผนก Retail Credit หนึ่งใน 11 ฟังก์ชันที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ออฟฟิศ เล่าว่า เธอรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาร่วมทำงานกับยูโอบี และสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่ผู้บริหารส่งต่อมาถึงพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ก็จัดให้มีการกระจายพื้นที่ทำงานเพื่อให้มีระยะห่างมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง ที่สำคัญคือมีการสื่อสารที่ชัดเจนและต่อเนื่องถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้มากที่สุดและพร้อมรับมือกับสถานการณ์


ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร แต่การใส่ใจและความห่วงใยจากองค์กรถึงพนักงาน จะสร้างความมั่นใจในการทำงานและให้บริการลูกค้าธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


เกร็ดน่ารู้


-พนักงานยูโอบีที่ Work from Home สามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องอาชีพและความสนใจส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ยูโอบี ได้จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้   LinkedIn Learning โปรแกรมถ่ายทอดความรู้ผ่านภาษาอังกฤษซึ่งมีหัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจอาทิ Leading Virtual Meeting, Building Resilience และ Time Management Thai Banking Academy โปรแกรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการธนาคาร อาทิ Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ, ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก International Trade & FX ที่สามารถเข้าไปเรียนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งมีโปรแกรมการเรียนรู้จาก Accomm Group ที่พนักงานจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การเป็นผู้นำ การพัฒนาตัวเอง การสื่อสาร รวมถึงการทำงานภายใต้สภาวะวิกฤติ
-เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ยูโอบีมีแอพพลิเคชัน “Healthy Living Talk” ให้พนักงานสามารถเข้าไปพูดคุยและขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องของสุขภาพทั่วไปหรือที่เกี่ยวกับโควิด-19 ฯลฯ
-มีการจัดกิจกรรมช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย เช่น ให้พนักงานได้แชร์มื้ออาหารโปรดพร้อม #UOBTHappyMeals และส่งคลิปออกกำลังกายง่ายๆ เมื่อต้องทำงานอยู่บ้าน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง