'สยามไบโอไซเอนซ์' จุดพลุนำร่องผลิต 'ชุดตรวจโควิด-19'

'สยามไบโอไซเอนซ์' จุดพลุนำร่องผลิต 'ชุดตรวจโควิด-19'

"สยามไบโอไซเอนซ์" ผลิตชุดตรวจ RT-PCR สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คุณภาพมาตรฐานระดับโลก เป็นบริษัทแรกของคนไทย เพื่อส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิตยาได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2552 โดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในด้านการสาธารณสุขของไทยมาจนปัจจุบัน

158736351496

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาและผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ตัดสินใจปรับพื้นที่บางส่วนของโรงงานเพื่อใช้ผลิตชุดตรวจ RT-PCR อย่างเร่งด่วน ด้วยสำนึกว่าบริษัทแห่งนี้ถือกำเนิดมาด้วยวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่และงดงาม “ดั่งของขวัญจากฟ้า” เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนไทย

ถึงวันนี้ บริษัทได้ส่งมอบชุดตรวจให้แก่รัฐบาล เพื่อส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 20,000 ตัวอย่าง จากความตั้งใจ 100,000 ตัวอย่าง เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับผลตรวจอย่างรวดเร็ว สามารถให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งเพื่อที่จะได้ดำเนินการแยกตัวผู้ติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ลดการแพร่เชื้อให้แก่คนอื่นๆ ต่อไป  

ถึงวันนี้ บริษัทได้ส่งมอบชุดตรวจให้แก่รัฐบาล เพื่อส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 20,000 ตัวอย่าง จากความตั้งใจ 100,000 ตัวอย่าง เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับผลตรวจอย่างรวดเร็ว สามารถให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งเพื่อที่จะได้ดำเนินการแยกตัวผู้ติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ลดการแพร่เชื้อให้แก่คนอื่นๆ ต่อไป

158736350799

158736350137

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า 

“การผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสนี้ เป็นเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย ช่วยตอบโจทย์ในนาทีที่ชาติต้องการความช่วยเหลือด้านสุขอนามัย การร่วมมือและทุ่มเทของบุคลากรทั้งผู้บริหาร นักวิจัย และทีมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ห้องปฏิบัติการทดลองและโรงงานของเราที่มีศักยภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตชุดตรวจ RT-PCR ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ WHO เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายแห่งความหวังในการควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า นี่คือจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ได้เล็งเห็น เพื่อจะได้ร่วมช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด”

เกี่ยวกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2552 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของคน โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในด้านการสาธารณสุขของไทยมาจนปัจจุบัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้รับยาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ถูกลง ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ โดยสยามไบโอไซเอนซ์ เป็นบริษัทแห่งเดียวของคนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลิตยาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอก เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ทุกคน