ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยา 'เราไม่ทิ้งกัน' ถึงไหน ‘ขอทบทวนสิทธิ์’ ได้หรือไม่

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยา 'เราไม่ทิ้งกัน' ถึงไหน ‘ขอทบทวนสิทธิ์’ ได้หรือไม่

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" ขึ้นแบบไหน สถานะนั้นแปลว่าอะไร อยู่ขั้นตอนไหนของการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท แล้วจะ "ขอทบทวนสิทธิ์" ได้หรือไม่

ในบรรดาความคืบหน้าของ มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด-19 โดยจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ชั่วโมงนี้คงไม่มีอะไรที่ทำให้คนอยากรู้มากไปกว่า สถานะที่ตัวเองลงทะเบียนไปนั้น อยู่ขั้นตอนไหน หรือจะต้องรออีกนานแค่ไหน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ได้แล้ว! ‘เราไม่ทิ้งกัน’ สถานะ ‘โอนเงินไม่สำเร็จ’ วันนี้โอนอีกรอบ!

เปิดขั้นตอน 'ขอทบทวนสิทธิ์' อย่างละเอียดที่นี่!

ห้ามลืม! หลักฐานสำคัญ ‘ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน’ ขอทบทวนสิทธิ รับ ‘เงินเยียวยา’ ห้าพัน!

จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ของแต่ละคนที่ลงทะเบียนไปนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ หรือ คลิกที่นี่
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบสถานะลงทะเบียน ซึ่งประกอบไปด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, เบอร์โทรศัทพ์ที่ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด

158728296620

หลังจากกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทของเราว่า ตอนนี้กำลังดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ซึ่งสามารถจำแนกออกได้ ดังนี้

158728312737

ข้อความ : อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

หมายความว่า :  ได้รับสิทธิ์ รอการโอนเงิน

158728317984

ข้อความ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

หมายความว่า : อยู่ในกระบวนการคัดกรอง

158728322162

ข้อความ : ไม่สามารถทำรายการต่อได้ (ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง)

หมายความว่า : ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

โดยสถานะทั้งหมดนั้น กระทรวงการคลังชี้แจงว่า ระบบได้ทำตามกระบวนการตรวจสอบ และคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา นับตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน ส่งผลให้การตรวจสอบ และคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน

นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ ที่จะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

สำหรับ การยื่น ขอทบทวนสิทธิ จะเริ่มเปิดเมนูบนหน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ในเช้าวันที่ 20 เมษายน 2563 นั้นจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากระบบได้มีฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 4.78 ล้านราย ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 

ขั้นตอนยื่น ขอทบทวนสิทธิ นั้น จะเริ่มจากให้ประชาชน หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรองเข้าไปที่หน้าเว็บของเราไม่ทิ้งกัน เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมีชุดคำถาม และคำตอบให้เลือกเป็นช่อง ไม่ต่างจากกลุ่มที่ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความรวดเร็ว