'โควิด-19' ก็กลัว ตัวก็ใกล้อดตาย เปิดสถิติคนไทยเอาอะไรไป 'จำนำ' มากที่สุด

'โควิด-19' ก็กลัว ตัวก็ใกล้อดตาย เปิดสถิติคนไทยเอาอะไรไป 'จำนำ' มากที่สุด
18 เมษายน 2563
28,755

อะไรน่า "จำนำ" ที่สุด เมื่อ ทองรูปพรรณ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า คือทรัพย์สินที่คนไทยนำมานำจำที่โรงรับจำนำ กทม. มากที่สุดหลังเกิดวิกฤต "โควิด-19" ระบาด

หลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร โดยใช้อำนาจพระราชกำหนด (...) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มี..-30 เม.. 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

สิ่งที่ตามมาหลัง ‘เคอร์ฟิว’ คือธุรกิจร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจบางประเภทต้องหยุดกิจการกระทันหันเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว และผลตีกลับอีกด้านหนึ่งนอกเหนือการควบคุมโรคระบาดคือประประชาชนที่เป็นลิ้วล้อในธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักนั้น ขาดรายได้ ไปชั่วคราว ในขณะที่รายจ่ายยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ตอนนี้สังคมเกิดสภาวะเงินขาดมือ ไร้เงินสดไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เพื่อให้การใช้ชีวิตยังคงไปต่อ การพึ่ง "โรงรับจำนำ" ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนหันมาใช้ความสนใจ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนไปทำความรู้จัก "โรงรับจำนำ"​ พร้อมเปิดสถิติทรัพย์สินที่คนไทยนำมานำจำที่โรงรับจำนำมากที่สุด เพื่อให้เห็นว่าสิ่งของชิ้นไหนบ้างที่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้ในยามวิกฤติครั้งนี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เงินเยียวยา’ ที่รอ ‘ขอทบทวนสิทธิ์’ และชีวิตรายวันที่รอไม่ได้

 

  • โรงรับจำนำ คือ ?

โรงรับจำนำ” หรือภาษาชาวบ้านอาจเรียกขานกัน “โรงตึ๊ง เป็นสถานที่ที่ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการก็ต่อเมื่อร้อนเงินเงินช็อตกะทันหันและต้องรีบหาเงินมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ประกอบสัมมาอาชีพ

ทั้งนี้ โรงรับจำนำ ในส่วนที่เป็นโรงรับจำนำของภาครัฐ เกิดขึ้นในประเทศไทยมานาน 65 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2498 สมัย ฯพณฯ จอมพล . พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย 

โดยโรงรับจำนำ เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชน  ทำหน้าที่ให้กู้ยืมแก่ประชาชนทั่วไป โดยการรับจำนำสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ  ทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้ว โรงรับจำนำมีอยู่ประเภท ตามลักษณะของผู้ดำเนินงาน คือ

1.  โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเอกชน

2.  โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ เรียกว่า สถานธนานุเคราะห์

3.  โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเทศบาลหรือกรุงเทพมหานคร (กทม) เรียกว่า  สถานธนานุบาล

โรงรับจำนำของเอกชนใช้เงินทุนของผู้เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนและเงินจากการกู้ยืมมาใช้ดำเนินการรับจำนำ  สถานธนานุเคราะห์ได้เงินทุนจากงบประมาณซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้  รวมทั้งเงินกำไรสะสมและเงินกู้จากธนาคารออมสิน  ส่วนสถานธนานุบาลได้เงินอุดหนุนจากเทศบาลและเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  โรงรับจำนำทั้ง  3  ประเภท  เป็นสถานบันการเงินที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนิยมกู้ไปเพื่อการบริโภคและเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการค้าเล็กๆ  น้อยๆ

158712928012

  • ของที่ถูกจำนำมากที่สุด 

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ทำให้ประชาชนต้องนำทรัพย์สินที่มีค่าออกมาจำนำ ที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำ กทม. ) อย่างต่อเนื่อง 

โดยสถิติผู้มาใช้บริการทั้ง21 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-10 เม.ย. (เฉพาะวันทำการ) แล้วจำนวน 4,209 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันจำนวน 194 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.24 ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจำนำ58,142,550 ล้านบาท

สำหรับสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ประชาชนผู้ใช้บริการนำมาจำนวนมากที่สุด คือ ทองรูปพรรณ นอกจากนี้ก็ยังมีทรัพย์สินอย่างอื่น ที่ประชาชนนำมาจำนำ ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า เครื่องดนตรีประเภทกีต้าร์ อุปกรณ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ อาทิ ครก เครื่องเงิน เชี่ยนหมากเงิน ขันเงิน หรือ ทองเหลือง

158712933540

  • กทม. ลดดอกเบี้ย ช่วยกูวิกฤตโควิด 

ทั้งนี้เพราะพิษโควิดกระทบทุกภาคส่วน ทำให้โรงรับจำนำ กทม. มีการลดดอกเบี้ย และขยายเวลาตั๋วรับจำนำเป็น 8 เดือน ช่วยประชาชนลดผลกระทบโควิด-19

พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ กรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยการปรับลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการรับจำนำ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนและยังช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น ดังนี้

1. ลดดอกเบี้ยรับจำนำ วงเงินรับจำนำตั้งแต่ 1 – 5,000 บาท จากดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน เป็นร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรับจำนำตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท จากร้อยละ 1 บาทต่อเดือน เป็นร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน 

2. ขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน โดยประชาชนที่ทำธุรกรรมทุกประเภทกับสถานธนานุบาลทั้ง 21 แห่งของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.. – 31 .. 63 จะได้รับสิทธิลดดอกเบี้ยตามวงเงินข้างต้น และขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำออกไปเป็น 8 เดือนทันที อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้บริการโครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ได้อีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง