อเมริกาพร้อมช่วยไทยสู้โควิด มอบเงิน 8 ล้านเหรียญ

อเมริกาพร้อมช่วยไทยสู้โควิด มอบเงิน 8 ล้านเหรียญ

อเมริกาพร้อมช่วยไทยสู้โควิด มอบเงิน 8 ล้านเหรียญกระชับสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ อาคารสุขประพฤติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธาน กรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า พร้อมทั้ง นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย

 

ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี รวมถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชนอเมริกา เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และขอแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตดังกล่าว ตลอดจนเชื่อว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จะประสบ ความสาเร็จ หากทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังและทางานร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบ

 ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ การทหาร และ สาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในด้านสาธารณสุข ขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ได้ร่วมมือกับฝ่ายไทย ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ศูนย์ CDC กำลังจะเพิ่ม เงินสนับสนุนให้กับประเทศไทยอีก 8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความเป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา และบทบาทของประเทศไทยในฐานะ ผู้นาในภูมิภาคอาเซียน