เตรียมรับมือคนไทยในมาเลเซีย คาด 1,000 ชีวิตแห่กลับ หลังเปิดด่านฯ

เตรียมรับมือคนไทยในมาเลเซีย คาด 1,000 ชีวิตแห่กลับ หลังเปิดด่านฯ

เตรียมรับมือคนไทยในมาเลเซีย คาด 1,000 ชีวิตแห่กลับ หลังเปิดด่านฯ ใช้หลักกักตัวคุมโรคฯโดยชุมชน

ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล นายก้องสกุล จันทรราช นายอำเภอเมืองสตูลเร่งวางแผนการจัด รพ.สนามย่อยในชุมชน จากทั้งหมด 14 อปท. 12 อบต.เพื่อรองรับการเดินทางกลับมาของคนไทยในมาเลเซียให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดด่านชายแดน 16 เมษายน นี้

โดยให้แต่ละท้องที่และท้องถิ่นได้จัดเตรียม รพ.สนามย่อย ซึ่งกำหนดให้มีห้องพัก ห้องน้ำ โดยเห็นชอบให้มีการใช้โรงเรียนในแต่ละตำบล 21 แห่งเป็นจุดกักตัวคนไทยเพื่อควบคุมโรคติดต่อ 14 วัน ที่คาดว่าจะเดินทางกลับมามากกว่า 800 คน

 

โดยมีกำนัน ผญบ. อสม.และแพทย์ใหญ่ รพ.สต.คอยควบคุมบริหารจัดการรพ.สนามย่อย ภายใต้หลักการลูกใครใครก็ดูแล โดยให้ชุมชนดูแลการสร้างความปลอดภัย ให้กับคนในพื้นที่ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล กล่าวว่า หลังวันที่16 จะมีกลุ่มคนไทยจากประเทศมาเลเซียเดินทางกลับมา ซึ่งเป็นการเดินทางกลับมาตามหลักเกณฑ์คือ ต้องมีใบรับรองแพทย์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและมีหนังสือรับรองจากกงสุลใหญ่หรือสถานทูต การเดินทางเข้ามาจะต้องเดินทางเข้ามาเป็นกลุ่ม ผ่านกงสุลใหญ่หรือสถานทูตในมาเลเซีย

โดยระบบคัดกรองจะมีความเข้มข้นขึ้นโดยมีข้อสั่งการว่า โดยจะต้องมีการกักตัวโดยรัฐจัดให้ โดยจะไม่มีการกักตัวที่บ้านแล้ว เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ให้กับสาธารณะชน โดยพบหลายกรณีที่มีคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แต่ไม่มีอาการใด ๆ มาอยู่กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลับพบว่าติดเชื้อ อาการหนักกว่าคนหนุ่มสาวที่มีภูมิต้านทานแข็งแรงกว่า ทั้งทั้งที่ลูกหรือบุคคลที่เดินทางกลับมาไม่มีอาการ จึงเกิดการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ขึ้นซึ่งมีความจำเป็น

 

 

เตรียมรับมือคนไทยในมาเลเซีย คาด 1,000 ชีวิตแห่กลับ หลังเปิดด่านฯ

 

 

เตรียมรับมือคนไทยในมาเลเซีย คาด 1,000 ชีวิตแห่กลับ หลังเปิดด่านฯ