รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดให้ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจ 'โควิด-19' ฟรี

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดให้ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจ 'โควิด-19' ฟรี

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไวรัสโควิด-19 สามารถมาตรวจได้ฟรี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดให้ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ตามสิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม เเละข้าราชการ ได้แก่สามารถตรวจหา COVID-19 ได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตามสิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม เเละข้าราชการ ได้แก่

1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ - มีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรค COVID-19- ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่เเออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก - ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่่ที่มีการรวมกลุ่มคน อาทิ ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ- สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19

2. อาการ COVID-19 มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือมีโรคปอดอักเสบ

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือหาสาเหตุไม่ได้

สำหรับผู้เข้าเกณฑ์สามารถตรวจคัดกรองได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ลงทะเบียนที่ ARI Clinic โทร.02-910-1600-45 ต่อ 1698 ตั้งเเต่เวลา 09.30 - 16.30 น.