"ไปรษณีย์ไทย" เผยส่งหน้ากากอนามัยถึงมือหมอทุกชิ้น

5 เมษายน 2563
2,339

ไปรษณีย์ไทย ย้ำความมั่นใจส่งต่อหน้ากากอนามัยถึงโรงพยาบาลทุกชิ้น พร้อมเปิดตัวเลขธารน้ำใจคนไทยส่งต่อหน้ากากฯ – เวชภัณฑ์ยอดทะลุ 1 แสนกิโล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ภายใต้การกำกับดูแลของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชัน จำกัด จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ย้ำความมั่นใจพัสดุและของทุกชิ้นถึงมือแพทย์และหน่วยงานต่างๆอย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานการคัดแยก–นำจ่ายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ บนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่กระจายหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ไปแล้วกว่า 5 ล้านชิ้น

พร้อมมีแผนส่งต่อหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่ประชาชนทั่ว กทม. และพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังทำหน้าที่รับฝากหน้ากากอนามัยจากประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ส่งต่อให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ "ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัยโควิด -19" ส่งต่อไปแล้วกว่า 100,000 กิโลกรัม ให้โรงพยาบาลกว่า 164 แห่งทั่วประเทศ โดยประชาชนสามารถฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือบริการฝากส่งนอกสถานที่ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2563

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานการสื่อสารของชาติภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชัน จำกัด จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวัน ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยของโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของไวรัส COVID - 19 และความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการกระจายหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงพยาบาลตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์

158608018462

158608016821

โดยได้เริ่มดำเนินการส่งต่อไปยังสาธารณสุขจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยซึ่งทั้งสองกระทรวงได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 5 ล้านชิ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้น ให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ ซึ่งเชื่อว่ามาตรการที่ดำเนินการอยู่นี้จะช่วยลดผลกระทบและบรรเทาสถานการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มว่า สำหรับเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่หน่วยงานภาครัฐนำมามอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์นั้น ไปรษณีย์ขอย้ำความมั่นใจว่าพัสดุและของทุกชิ้น จะถึงมือแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID - 19 อย่างสูงสุด ทั้งนี้ ในส่วนของการฝากส่งฯ จำนวนมากนั้น ไปรษณีย์ไทยได้จัดรถไปรับสิ่งของ ถึงหน่วยงานหรือประชาชนผู้ฝากส่ง และส่งต่อให้โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

"หน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งไปรษณีย์ไทยยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อน้ำใจจากคนไทยด้วยการใช้ศักยภาพขนส่งและงานบริการแบบไม่มีวันหยุด อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ได้ส่งหน้ากากฯ จากธารน้ำใจคนไทยไปแล้วกว่า 100,000 กิโลกกรัม ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน กลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมถึงศิลปินดาราที่เป็นกระบอกเสียง และใช้บริการไปรษณีย์ไทยในภาวะวิกฤตนี้" นายก่อกิจ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ หากประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน มีความประสงค์จะส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้โรงพยาบาลสามารถนำหน้ากากอนามัยมาส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ได้อย่างต่อเนื่องหรือหากมีจำนวนมากสามารถแจ้งความประสงค์กับไปรษณีย์ไทยได้ที่หมายเลข 0-2831-3598 หรือ 09-1771-7408 เพื่อประสานงานในการขนส่ง ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563 ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามในการขนส่งและไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ โดยประชาชนที่ต้องการส่งหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบรรจุสิ่งของลงกล่อง พร้อมจ่าหน้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการฝากส่งทางไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง