ราชบุรีสั่งปิดเพิ่ม ร้านค้าขายได้ ตี4 ถึง 4 ทุ่ม

ราชบุรีสั่งปิดเพิ่ม ร้านค้าขายได้ ตี4 ถึง 4 ทุ่ม
5 เมษายน 2563
4,596

คําสั่งจังหวัดราชบุรีฉบับ 5 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่

1. จากเดิม ข้อ 3.1 ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 23.00 น. โดยงดให้บริการพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทาน อาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน แก้ไขเป็น ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิด ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงโดยให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 22.00 น. โดยงดให้บริการพื้นที่นั่งหรือยืน รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน

2. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

3. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการ

158605318514

158605319760

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง