จุฬาฯ ออกประกาศ พบนิสิตสัตว์แพทย์ติดเชื้อ 'โควิด-19'

จุฬาฯ ออกประกาศ พบนิสิตสัตว์แพทย์ติดเชื้อ 'โควิด-19'
5 เมษายน 2563
2,738

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา ว่ามีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ  สัตวแพทยศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จำนวน 1 คน หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจ จากแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬา

158604907916

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง