'ออมสิน' เลื่อนลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน www.gsb.or.th เป็น 15 เม.ย.

'ออมสิน' เลื่อนลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน www.gsb.or.th เป็น 15 เม.ย.

"ออมสิน" แจ้งเลื่อน ลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เป็น 15 เม.ย.นี้ เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกรงลูกค้าสับสนกับการลงทะเบียนรับ 5,000 บาท ของรัฐบาล

ธนาคารออมสิน ประกาศผ่านเพจ GSB Society วันนี้ (30 มี.ค.) ว่า จะเลื่อนเปิดรับลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)” ตามมติ ครม. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากเดิมวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นวันที่ 15 เม.ย. 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

158558139112

อ่านข่าวเพิ่มเติม : www.gsb.or.th ลงทะเบียน 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ศึกษาก่อนลงทะเบียนจริง 15 เม.ย. 63

158558137936