เปิดเบื้องหลังการวางระบบ 'เราไม่ทิ้งกัน'

เปิดเบื้องหลังการวางระบบ 'เราไม่ทิ้งกัน'

หนึ่งในผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน" ที่มีคนลงทะเบียนแล้วกว่า 10 ล้านคน เปิดเบื้องหลังการวางระบบเว็บ ยันสามารถรองรับผู้ใช้ได้มากกว่า "ชิม ช้อป ใช้" 10 เท่า แต่อาจยังมีเหตุขัดข้องบ้าง ต้องขออภัยผู้ใช้มา ณ ที่นี้ และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เล่าเบื้องหลังการวางระบบ “เราไม่ทิ้งกัน.com” ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Chao Jiranuntarat ว่า ระบบรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจาก covid19 เป็นระบบที่ทีมงานตั้งใจทำให้สามารถรองรับปริมาณมากกว่า ชิม ช้อป ใช้ และต้องการให้ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทันทีที่ต้องการ ซึ่งต่างจากระบบชิม ช้อป ใช้ ที่ใช้วิธีกรองผู้ใช้งานให้เข้าระบบในปริมาณที่ระบบรองรับไหว แต่มี ข้อเสีย คือ บางคนอาจพยายามแล้วแต่เข้าลงทะเบียนไม่ได้เลย แม้ใช้ความพยายามอย่างมากก็ตาม

158544980549
- สมคิด จิรานันตรัตน์ -

นายสมคิดระบุว่า ระบบนี้จึงพยายามสร้างให้สามารถรองรับคนลงทะเบียนในขณะเดียวกันได้มากกว่า ชิม ช้อป ใช้ กว่า “สิบเท่า” และตั้งใจให้คนที่เข้ามาไม่ต้องรอคิวเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะมีเวลาเตรียมการเพียงแค่ 1 สัปดาห์ ทีมได้ปรึกษากับ google cloud จากสิงคโปร์ ซึ่งเค้ารับปากว่าเรื่อง servers และ network ภายใน google เค้าเพิ่มให้ได้ไม่จำกัด แต่ระบบนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่แค่servers หรือ network ภายใน google cloud เท่านั้น ต้องอาศัยการออกแบบที่มี bottleneck (คอขวด น้อยที่สุด ขนาดของ network internet จากไทยไปสิงคโปร์ capacity และความเร็วในการส่ง otp ผ่าน sms และการตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นภาระที่ต้องพึ่งพิงกันพอสมควร การออกแบบจึงต้องพยายามให้การพึ่งพิงนั้นไม่เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่กับการลงทะเบียน จึงได้มีการพูดคุยกับ network operator ให้ขยายกำลังให้เต็ม capacity ซึ่งจำเป็นต้องไปเบียดบังผู้ใช้รายอื่นๆด้วย แต่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก network operator ส่วนการตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยเราสามารถทำให้เป็นการพึ่งพิงที่ไม่ได้มีผลในขณะที่ลงทะเบียน

แม้จะพยายามทดสอบความสามารถในการรองรับ และแก้ไขโปรแกรมในเวลาที่กระชั้นชิดเพื่อให้สามารถรองรับผู้ลงทะเบียนได้เพิ่มขึ้น ปัญหาหน้างานก็ยังมีให้ต้องแก้ไข ขณะที่ยังไม่เปิดระบบ มีผู้มารอเข้าระบบจำนวนมากและเกิดปรากฎการณ์ที่ผู้คนเหล่านี้อาจต้องการเข้าระบบโดยกดเช็คถี่ๆตลอดเวลา เกิดเป็นงานrequest ถึงกว่า 20 ล้าน ซึ่งทำให้ระบบตั้งตัวไม่ทัน เกิดขัดข้องขึ้น แต่หลังจากแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้โดยใช้เวลาไปชั่วโมงเศษ เพราะต้องตั้งกระบวนท่าใหม่หลายส่วน ก็เห็นงานที่เริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆ และระบบสามารถ ขยายตัวเองรองรับงานที่เพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา จนถึงระดับหนึ่งที่ ระบบsms รองรับไม่ไหว สุดท้ายต้องใช้วิธีเขียนโปรแกรมหน้างานให้ยอมทิ้ง คิวsms ที่ค้างท่อนานเกินไป ที่เกินเวลาที่กำหนดแล้ว เพื่อให้เริ่มต้นใหม่ได้เป็นช่วงๆ จึงทำให้งานเริ่มไหลได้เร็วมากขึ้น และรับการลงทะเบียนได้กว่า เก้าล้านคนก่อนตีหนึ่ง

แม้การเตรียมการอาจไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเวลากระชั้นมาก แต่ทีมงานที่มีใจจดใจจ่อ มีความรู้และมีความมุ่งมั่น ผู้บริหารที่สนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจ กระทรวงการคลังต้นเรื่องที่เข้าใจเหตุการณ์และเห็นใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุน และให้กำลังใจ ทีมงานจาก google ผู้บริหารจาก true ที่อยู่เคียงข้าง ทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

"อาจมีผู้ไม่พอใจที่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ" ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ปิดท้าย