เปิด3เหตุการณ์ใหญ่ต้นเหตุโควิด-19ระบาด

เปิด3เหตุการณ์ใหญ่ต้นเหตุโควิด-19ระบาด

สธ.เปิด 3 เหตุการณ์ใหญ่ต้นเหตุแพร่ระบาด สถานบันเทิง สนามมวย และพิธีทางศาสนา ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 109 ราย สะสม 1,245 รายเสียชีวิต 6 ราย เท่ากับ 0.5 % ผู้ป่วยอาการหนัก 17 รายของไทย 50% อายุเกิน 70 ปี ขึ้นไปและมีโรคประจำตัวเพศชายมากกว่าเพศหญิง

วันนี้ (28 มี.ค.2563)นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19(COVID-19)ว่าขณะนี้มีได้รับรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 55 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี และไขมันในเลือดสูง เป็นผู้ป่วยกรุงเทพฯ ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย และมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 109 ราย รวมยอดสะสม 1,245 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3 ราย รวมยอดกลับบ้าน 100 ราย อยู่โรงพยาบาล 1,139 ราย และมีผู้ป่วยอาการหนัก 17 ราย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยเพิ่ม 109 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 39 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 10 ราย กลุ่มสถานบันเทิง 8 ราย ซึ่งในส่วนของสถานบันเทิงนั้นนอกจากพบในกรุงเทพฯ แล้ว ยังพบผู้ป่วยจากสถานบันเทิงจ.ศรีสะเกษอีกด้วย และกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 21 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 17ราย ได้แก่ กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 8 ราย เป็นคนไทย 6 รายและต่างประเทศ 2 ราย , กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 7ราย และบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติสอบสวนโรค 53 ราย ทั้งในส่วนของ จ.เชียงราย นนทบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์อนุพงศ์ กล่าวต่อว่าสำหรับผู้ป่วยอาการหนักเพิ่ม 17 รายนั้น เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์ กลาโหม และกทม.จำนวน 12 ราย และอีก 5 ราย รักษาที่ต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อายุเฉลี่ยระหว่าง 31-76 ปี และมีประวัติทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว อาทิ ขับรถบริการ พนักงานร้านนวด และสนามมวย

158538151129

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,245 ราย พบว่า มีผู้ติดเชื้ออายุน้อยสุด คือ 6 เดือน มากสุด 84 ปี และมีอายุเฉลี่ย 40 ปี โดยจะพบในส่วนของช่วงอายุน้อย อย่าง กลุ่มอายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี และอายุ 40-49 ปี เนื่องจากพบผู้ป่วยที่มาจากเหตุการณ์ในสถานบันเทิง สนามมวย และมีความชัดเจนว่า ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้ออายุต่ำกว่า 19 ปี โดยมีตั้งแต่ 0-9 ปี และอายุ 10-19 ปี และผู้ป่วยติดเชื้อเพศชายมากกว่าเพศหญิง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งผู้ป่วยจากเหตุการณ์ใหญ่ๆ 3 เหตุการณ์ ที่ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก มาจากผู้ป่วยที่สถานบันเทิง สนามมวย และพิธีกรรมทางศาสนาจากมาเลเซีย แต่อัตราการมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในลักษณะคงที่ โดยอยู่ประมาณหลักร้อยเท่านั้น

 

นอกจากนั้น ในส่วนของการตรวจเชื้อโควิด-19 นั้น ขณะนี้ประเทศไทยมีแลปในการตรวจเชื้อโควิด-19 เพียง 44-50 แห่งเท่านั้น ซึ่งทุกแห่งมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแล็ปเอกชน หรือมหาวิทยาลัย ตามแนวการปฎิบัติ การตรวจเชื้อสามารถตรวจและทราบผลภายใน 5-6 ชั่วโมงได้ โดยการวินิจฉัยยังต้องใช้ผลการตรวจจาก 2 แห่ง ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งถึงจะได้ผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ดังนั้น กรณีการตรวจเชื้อโควิด-19 ถ้าไม่มีอาการ หรือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงก็ไม่จำเป็นต้องตรวจ

“สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขอยากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน คือการปฎิบัติตัว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และอยู่ในบ้าน ควรสวมใส่หน้ากาก และการเว้นระยะห่างทางสังคม ขณะที่มาตรฐานในการรักษาของโรงพยาบาลมีความพร้อมอย่างมาก ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้น ประชาชนควรปฎิบัติตัว อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”นายแพทย์อนุพงศ์ กล่าว

158538202244

นายแพทย์อนุพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้พบการป่วยกระจายใน 57 จังหวัด โดยพบในกทม.มากที่สุด 515 คน นนทบุรี 48 คน ภูเก็ต 41 คน ยะลา 40 คน ชลบุรี. 36 คน สมุทรปราการ และปัตตานี 33 คน สงขลา 27 คน ปทุมธานี 14 คน อุบลราชธานี 12 คน เชียงใหม่ 11 คน สุราษฎร์ธานี 10 คน กาญจนบุรี /บุรีรัมย์ 9 คน โดยเมื่อเปรียบเทียบการป่วยโควิด เมื่อ 12-18 มีนาคม ช่วงแรกพบการป่วยในกทม. แต่ในสถานการณ์ 19 -28 มี.ค.2563 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนระหว่างผู้ป่วยต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ นั้น พบว่ามีผู้ป่วยในกรุงเทพฯ ประมาณ 50.7% และมีผู้ป่วยต่างจังหวัด 49.3% และมีการป่วยกระจายไปหลายจังหวัดทำให้มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น อยากให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด และปฎิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากภาพรวมทั้งโลกถ้ามีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 100 ราย ในจำนวนดังกล่าวผู้ป่วย 80 รายจะมีอาการน้อยและหายเองได้ แต่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 20 ราย และมีผู้ป่วยอาการหนัก 5 ราย และใน 5 รายนี้ จะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งในส่วนของประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย เท่ากับมีอัตราการตาย 0.5% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากและกลุ่มผู้เสียชีวิต จะเป็นผู้ป่วยที่มีอายุมาก โดยในกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักทั้ง 17 ราย ประมาณ 50% จะเป็นคนที่มีอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไปและมีโรคประจำตัว ดังนั้น อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนปกป้องไม่ให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิด-19 และใครมีญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ไม่ให้ป่วย หรือรับเชื้อ

158538153437

 “ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่จะอยู่บ้าน และคนวัยทำงานที่อยู่นอกบ้าน ฉะนั้นคนที่อายุน้อยกว่า คนวัยทำงานจะเป็นผู้นำเชื้อเพราะต้องออกนอกบ้าน จึง อยากแนะนำคนที่ออกนอกบ้าน หรือคนที่พึ่งกลับบ้านไปยังภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ควรแยกตัวออกจากกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่เชื่อไปสู่ญาติผู้ใหญ่ในต่างจังหวัด และหากมีอาการป่วยต้องรีบพบแพทย์ เพื่อจะได้เข้ารับการรักษา หรือซักประวัติ แพทย์จะได้มีข้อมูลมาวินิจฉัย ส่งห้องปฎิบัติการได้ตรงกับโรคมากที่สุด นอกจากนั้น ควรระมัดระวังผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต หรือคนที่รักษามะเร็ง ซึ่งมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติทั่วไป คนกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะหากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากเป็นทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวก็จะทำให้มีอาการป่วยและเสียชีวิตมากกว่า 10% และอายุน้อย มีอาการป่วยและเสียชีวิตน้อยกว่า 1% จึงอยากแนะนำให้ทุกคนดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคมากขึ้น รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิต”นายแพทย์โสภณ กล่าว

158538202269

นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่าโรคนี้ควบคุมยาก เพราะเป็นการติดต่อทางเดินหายใจ แต่ที่ผ่านมามาตรการต่างๆ ก็ทำให้ลดการแพร่ระบาด และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้ สำหรับการพบผู้ป่วยในต่างจังหวัดนั้น ช่วงแรกที่พบจะเป็นผู้ป่วยต่างจังหวัดที่เดินทางมากรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาสนามมวย หรือมาทำงานในสถานบันเทิง แต่ในระยะถัดมา เริ่มมีคนติดเชื้อในพื้นที่ และไม่ได้เดินทางมาในกรุงเทพฯ โดยจะติดเชื้อจากผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ หรือคนที่ทำงานจากต่างประเทศ เช่น คนขับแท็กซี่ หรือพนักงานเสริฟ เป็น ฉะนั้น ในส่วนของต่างจังหวัด จะเริ่มมีผู้ติดเชื้อในเขตปริมณฑลและเมื่อกรุงเทพฯ ปิดสถานประกอบการต่างๆ ทำให้ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด จึงต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามระยะการฟักตัวของเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อไปยังคนอื่น

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีจำนวน596,779รายใน 197 ประเทศ เสียชีวิต 27,352 ราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกของโลก รองลงมาได้แก่ประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และมียอดผู้เสียชีวิต 9,134 ราย