'เราไม่ทิ้งกัน' อัพเดทล่าสุด เยียวยา 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง !?

'เราไม่ทิ้งกัน' อัพเดทล่าสุด เยียวยา 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง !?

กระทรวงการคลังเคลียร์ชัด! อัพเดท 'เราไม่ทิ้งกัน' ยืนยันระบบเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่ม 18.00 น. วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยไม่มีกำหนดปิด

วันนี้ (26 มีนาคม 2563) กระทรวงการคลัง แถลงข่าว มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มีนาคม 2563

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ในส่วนการดูแลแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาเสริมซึ่งกันและกันของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งกลุ่มนี้คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นได้ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกจ้างและอาชีพอิสระ เนื่องจากเราต้องการดูแลให้ครบทุกกลุ่ม รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากที่สุด

158521935343

อ่านเพิ่มเติม : 'คลัง' ย้ำ 'เราไม่ทิ้งกัน' เยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องไปที่ธนาคาร

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยา ต้องมีเงื่อนไขหลัก 3 ข้อ คือ 1.แรงงาน ชั่วคราวลูกจ้าง อาชีพอิสระ 2.ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คือไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาจากระบบประกันสังคม ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา 39, 40 มีสิทธิ์ลงทะเบียน และ 3.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ส่วนหลักฐานตอนกรอก ได้แก่ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ข้อมูลส่วนบุคคล และ3.ข้อมูลนายจ้าง แต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระก็ไม่ต้องมี

ขณะที่ช่องทางรับเงินนั้น ประชาชนสามารถเลือกได้ 1.บัญชีธนาคาร 2.พร้อมเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน ลงทะเบียนแล้ว ได้รับเงินอย่างเร็วที่สุด 7 วันทำการ

โดยเว็บไซต์เปิดลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เริ่ม 18.00 . วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยไม่มีกำหนดปิด

สำหรับประเด็นเรื่องจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 3 ล้านคนนั้น เต็มแล้วจะปิดหรือไม่? นายลวรณ กล่าวว่า 3 ล้านคน เป็นตัวเลขประมาณการที่เราขอรับการจัดสรรงบประมาณมาจากคณะรัฐมนตรี เมื่อการลงทะเบียนจะกี่ล้านคนก็ตาม เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว สมมติว่าเกิน 3 ล้านคน เป็น 3.5 ล้านคน ใน 5 แสนคนที่เพิ่มขึ้นมา เราก็พร้อมที่จะไปของบประาณจัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณ เพราะฉะนั้นขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่ได้ตัดที่ 3 ล้านคน ไม่จำเป็นต้องมาก่อนได้ก่อน ขอให้ลงทะเบียนในวันที่สะดวก และกรอข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยา