เทรนด์งานใหม่ในอนาคต

เทรนด์งานใหม่ในอนาคต
26 มีนาคม 2563
845

Reskill เผื่อว่าหลังโควิดเลิกระบาดแล้ว อาจเป็นโอกาสปรับทิศทางการทำงานในอนาคตได้

“อยู่บ้านช่วยชาติ” การรณรงค์จากภาครัฐและทุกภาคส่วนให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 หรือไม่ ก็ขอให้อยู่บ้านไว้ก่อน ระหว่างนี้ มีข้อมูลแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า กลุ่มไหนมีความต้องการสูงสุด และเป็นการจ้างงานในพื้นที่ใด

ข้อมูลเหล่านี้ อาจนำไปใช้เป็นแนวทางReskill เผื่อว่าหลังโควิดเลิกระบาดแล้ว อาจเป็นโอกาสปรับทิศทางการทำงานในอนาคตได้

สำนักงานคณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. เผยข้อมูลความต้องการแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า มีความต้องการรวมมีสูงถึง 475,674 ตำแหน่ง แบ่งเป็น โดยกลุ่มที่มีความต้องการสูงสุดได้แก่ โลจิสติกส์ จำนวน 109,910 ตำแหน่ง รองลงมาคือ ดิจิทัล 116,222 ตำแหน่ง และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 58,738 ตำแหน่ง

แม้ปัจจุบันจะมีปัญหาการจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและของโลกชะลอตัวด้วยปัจจัยต่างๆ แต่การมองข้ามช๊อตไปในอนาคตที่ประเมินว่าจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทำให้การเตรียมความพร้อมด้วยการReskill เป็นสิ่งจำเป็นและการมีข้อมูลที่ชัดเจนทำให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาตัวเองเป็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง