ธนาคารเกียรตินาคิน ประกาศ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2% ช่วยลูกค้าสู้โควิด-19

ธนาคารเกียรตินาคิน ประกาศ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2% ช่วยลูกค้าสู้โควิด-19
24 มีนาคม 2563
25,372

ธนาคารเกียรตินาคิน ลงนามปล่อยกู้ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำภาครัฐ 2% เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ลดผลกระทบโควิด-19 สามารถยื่นขอได้ถึง 30 ธ.ค.63นี้

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายสำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) กับธนาคารออมสิน ตลอดจนสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม 20 แห่ง ผ่าน VDO Conference

    โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ

.  ซึ่งเงื่อนไขของสินเชื่อซอฟต์โลนนี้ กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ถึงวันที่ 30 ..63 ทั้งนี้ พิธีลงนามฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มี.. 63 ที่ผ่านมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง