เปิด 5 กองทุนถูกขาย 'ทีเอ็มบีอุลตร้า' สูงสุด 3.5 หมื่นล้าน

เปิด 5 กองทุนถูกขาย 'ทีเอ็มบีอุลตร้า' สูงสุด 3.5 หมื่นล้าน

เปิด 5 อันดับกองทุนตราสารหนี้ที่นักลงทุนแห่ขายหน่วยลงทุนช่วง 1-20 มี.ค.รวมกันกว่า 8.7 หมื่นล้านบาท โดย "กองทีเอ็มบี อุลตร้า" ไถ่ถอนสูงสุดเฉียด 3.6 หมื่นล้าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานก.ล.ต. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ร่วมแถลงข่าวด่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.63 ออก 3 มาตรการมูลค่ากว่า 1.1 ล้านล้านบาท เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ที่นักลงทุนพากันเทขายหน่วยลงทุนในบลจ. จำนวนมาก จนธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อตั้งรับแรงขาย

3 มาตรการใหม่ที่ออกมาจึงมีเป้าหมายเพื่อสกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เรียกความเชื่อมั่นต่อระบบการเงิน สรางเสถียรภาพในตลาดเงิน สกัดไม่ให้เกิดไฟลามทุ่ง จนยากที่จะดับในภายหลัง

158497247888

ตัวเลขของ มอร์นิ่งสตาร์ ไดเร็ค รวบรวมสถิติ กองทุนที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุด ณ วันที่ 20 มี.ค.2563 เป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-20 มี.ค.2563 ปรากฎว่า กองทุน TMB Ultra –Short Bond ที่มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ไหลออกสุทธิมากสุด 35,978 ล้านบาท

อันดับ 2 กองทุน TMB Aggregate Bond ที่มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง-ระยะยาว ไหลออกสุทธิ 21,419 ล้านบาท อันดับที่ 3  Krungsri Active Fixed Income ที่มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง-ระยะยาว ไหลออกสุทธิ 12,709 ล้านบาท

อันดับ 4 K Fixed Income plus ที่มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง-ระยะยาว ไหลออกสุทธิ 8,689 ล้านบาท และ อันดับที่ 5 SCB  Fixed Income plus (ACC) ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ไหลออกสุทธิ 8,382 ล้านบาท