"สุวรรณภูมิ" ตรวจเจอผู้โดยสารเข้าข่ายโควิด เพิ่ม 1 ราย

20 มีนาคม 2563
2,589

“สุวรรณภูมิ” แจงผลคัดกรองโควิด -19 พบผู้โดยสารเข้าข่ายเพิ่ม 1 ราย ชี้สถิติเที่ยวบินลดลงต่อเนื่อง ฉุดผู้โดยสารหล่นกว่า 64%

รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID - 19) รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 20 มี.ค. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค.2563 เวลา 00.00 - 23.59 น.)

1.สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 614 เที่ยวบิน

   1.1  เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 390 เที่ยวบิน

           -  ขาออกจำนวน 197 เที่ยวบิน

           -  ขาเข้าจำนวน 193 เที่ยวบิน

   1.2  เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 224 เที่ยวบิน

           -  ขาออกจำนวน 112 เที่ยวบิน

           -  ขาเข้าจำนวน 112 เที่ยวบิน

2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ระหว่างประเทศ ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 49,408 คน

     2.1  ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 29,898 คน

           -  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 19,934 คน

           -  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 9,964 คน

     2.2  ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 19,510 คน

           -  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 8,325 คน

           -  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 11,185 คน

ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนเที่ยวบินรวม 1,055 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก จำนวน 529 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาเข้า จำนวน 526 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 19 มี.ค. 2563 ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 41.8 และในส่วนของจำนวนผู้โดยสารเมื่อมีการเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 177,856 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก จำนวน 92,358 คน และผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 85,498 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงร้อยละ 64.6

158469402450

ขณะที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 19,934 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ (Patient under investigation: PUI) 1 คน ส่งต่อ รพ.

ในวันที่ 19 มี.ค.2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน  KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 389 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 197 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 103 คน

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง