ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เซ็นคำสั่งด่วนสถานบันเทิง ผับ 14 วัน

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เซ็นคำสั่งด่วนสถานบันเทิง ผับ 14 วัน
20 มีนาคม 2563
5,550

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เรียกประชุมด่วนคณะกรรมมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ด่วนมีคำสั่งปิดสถานบันเทิง ผับ โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 เริ่มกระจายในวงกว้าง

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมคณะกรรมการ ด่วนพร้อมกับได้มีคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2040/2563 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ที่พบมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีบุคคลเดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและมีแนวโน้มของผู้สัมผัสเชื้อจะมีมากขึ้น และจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว และมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเป็นจำนวนมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก และยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ

158467741225

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลกดังนี้ สั่งปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายประกอบไปด้วย สนามมวย สนามกีฬา สนามชนไก่ สนามประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมไก่

สั่งปิดชั่วคราว 14 วันตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ที่ของรัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการค้าสถานบริการ สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด อบไอน้ำ อบสมุนไพร สปา เว้นแต่บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล นวดแผนโบราณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการออกกำลังกาย รวมถึงสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ

1584677463100

โดยให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโลกโควิด 19 เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดพิษณุโลกกำหนด พร้อมให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคเช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าว และให้ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเช่น การฟ้องอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การจัดหาเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและคลังสินค้า จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

พร้อมให้ร้านอาหาร ร้านค้า มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเช่น ใช้หน้ากากผ้า การจัดหาเจลล้างมือ การจัดการขยะเป็นต้น ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 สั่งณวันที่ 19 มีนาคม 2563 ลงชื่อ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

158467752151

158467755191

158467757452

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง