‘เครื่องวัดอุณหภูมิ’ มีกี่ประเภท? ซื้อได้ที่ไหน? จำเป็นต้องมีไหม?

‘เครื่องวัดอุณหภูมิ’ มีกี่ประเภท? ซื้อได้ที่ไหน? จำเป็นต้องมีไหม?

เรื่องต้องรู้! หากใครจะหาซื้อ "เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย" มาติดไว้ตรวจไข้เพิ่มความอุ่นใจ มีอะไรบ้างที่คำนึงถึง ?

อุปกรณ์สำคัญที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) คือ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือฆ่าเชื้อ 

แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือต้นตอของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก อุปกรณ์หนึ่งที่กำลังมีความสำคัญไม่แพ้หน้ากากและเจลล้างมือคือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพราะอาการขั้นต้นที่กำลังส่งสัญญาณว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นั้นคือ การมีไข้ ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

การวัดอุณภูมิร่างกายนั้น คือการคัดกรองขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่มาตรการคัดกรองผู้โดยสารในท่าอากาศยานด้วยการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งนิยมใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) พร้อมทั้งใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพาเป็นอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง นอกจากนี้เรามีการวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรือแม้แต่หอประชุมต่างๆ ด้วยเช่นกัน 

โดยคนทั่วไปจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 36.5 - 37.4 องศาเซลเซียส โดยประมาณ สำหรับผู้ที่เริ่มมีไข้หรือสงสัยว่าติดเชื้อจะมีอุณหภูมิที่ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ย้ำว่า การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจหาอาการเบื้องต้นของโรคโควิด-19 เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม หากใครยังกังวลและจะหาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมาติดบ้านไว้เพื่อความอุ่นใจ ต้องคำนึงว่า เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ผู้ใช้ต้องรู้หลักการในการทำงานของเครื่อง เพื่อให้สามารถตรวจวัดได้มาตรฐาน เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ

  •  เครื่องวัดอุณหภูมิ มีกี่ประเภท และ มีวิธีใช้อย่างไร 

กองวิศวกรรมการแพทย์แนะนำหลักการของเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย 4 ประเภท ดังนี้ 

158453258045

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว ใช้หลักการทางฟิสิกส์ในเรื่องการคุณสมบัติการขยายตัวของของเหลวในแท่งแก้วเครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้วัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเด็กเล็ก

ข้อดี คือ อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง แต่ใช้เวลาในการวัดนาน ทำให้ไม่เหมาะสมในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก   

   

158453276246

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแท่งแก้ว หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต รวมถึงใช้ในการวัดอุณหภูมิทางทวารของเด็กเล็กด้วย

ข้อดี คือ อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าแบบแท่งแก้ว แต่ยังไม่รวดเร็วในการใช้ในการคัดกรองคนจำนวนมาก 

158453264389

  • เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู ใช้หลักการวัดอุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายโดยไม่สัมผัสกับอวัยวะที่วัด มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ร่างกายแพร่ออกมา โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณเยื่อแก้วหู 

ข้อดี คือ อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก ข้อควรระวัง  คือ การปนเปื้อนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไม่เปลี่ยนปลอกหุ้ม

158453278430

  • เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เป็นเครื่องที่พัฒนามาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อของเครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู แต่ยังคงวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณหน้าผาก 

ข้อดี คือ อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก     

ข้อควรระวัง คือ การวัดที่บริเวณอื่น เช่น ช่องหู บริเวณฝ่ามือ เป็นต้น อาจทำให้การวัดผิดพลาด และโหมดการวัดของเครื่องที่อาจใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงระยะการวัดที่ห่างเกินไปทำให้การวัดผิดพลาดได้ เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการคัดกรองสูงสุด โดยเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและในช่องหู ควรดำเนินการตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบค่าประจำปี จากผู้เชี่ยวชาญในอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น ซึ่งกองวิศวกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานทีมีบริการทดสอบตรวจสอบเครื่องมือและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป    

ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คเพจ อ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ โดยแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องประชาชนใช้เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมมาวัดไข้ ว่า หลังจากเห็นหลายหน่วยงาน ห้างร้าน เอาเครื่องอินฟราเรดเทอร์โมสแกน สำหรับใช้งานกับอุตสาหกรรม มาใช้วัดอุณหภูมิคนที่เข้าในห้างหรือในบริษัทตัวเอง ว่าเป็นไข้หรือเปล่านั้น ถือว่าไม่มีความเหมาะสมในการใช้งาน 

จะเห็นว่าช่วงการวัดอุณหภูมิมันกว้างมาก (-50 ถึง 380 องศาเซลเซียส) สำหรับพื้นผิววัสดุหลากหลายชนิด ไม่ได้ถูกตั้งมาให้วัดเฉพาะอุณหภูมิจากพื้นผิวของร่างกายมนุษย์

ส่วนค่าความแม่นยำนั้น ก็มีช่วงกว้างมากถึง บวกลบ 1.5 องศาเซลเซียส ไม่ได้มีความแม่นยำเพียงพอที่จะแยกแยะระหว่างคนที่เป็นไข้อ่อนๆ หรือไม่เป็นไข้

ดังนั้น จะเห็นว่า เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ ไม่ได้เหมาะสมที่จะมาใช้วัดอุณหภูมิมนุษย์ และจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการคัดแยกคนที่เป็นไข้เข้าสู่อาคาร

158453222924

  •  ซื้อได้ที่ไหน 

เมื่อรู้จักประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิและหลักการในการใช้แล้ว คำถามสำคัญที่จะตามมาคือ เครื่องวัดอุณหภูมิทั้ง 4 ประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง 

ส่วนใหญ่แล้วเครื่องวัดอุณหภูมินั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่น่าเชื่อถือได้ หากใครจะสั่งทางออนไลน์ต้องดูความน่าเชื่อถือของร้านด้วยเช่นกัน 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว ตั้งแต่ 200 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ตั้งแต่ 150 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู ตั้งแต่ 1,500 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ตั้งแต่ 2,000 บาท

158453280719

นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นวัดอุณหภูมิต่างๆ บนมือถือที่แต่ละผู้ผลิตเครมว่าสามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ถูกต้องและแม่นยำ แต่ทั้งนี้แพทย์ก็ไม่ได้ยืนยันถึงความแม่นในการวัดทางโทรศัพท์ต่างๆ การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีคุณภาพ และใช้ให้ถูกประเภทคือวิธีที่ถูกต้องที่สุด แต่สำหรับอาการของโรคโควิด (COVID-19) หลังจากวัดไข้แล้วเพื่อความแม่นยำต้องได้รับการตรวจจากแพทย์อีกทีเช่นกัน 

หาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับติดบ้านได้ที่นี่

อ้างอิง :

- รูปภาพและข้อมูล เฟซบุ๊คเพจ อ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์

- dd-medic.com