เช็คอาการ 'โควิด-19' พบผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการอย่างไรบ้าง?

เช็คอาการ 'โควิด-19' พบผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการอย่างไรบ้าง?
17 มีนาคม 2563
837,667

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไทยพบผู้ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละรายมีประวัติการเดินทางหรือพบปะผู้คนที่แตกต่างกัน รวมถึงการแสดงอาการของโรคด้วย

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือต้นตอของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรน่าทั้งหมด 114 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้านแล้ว 37 ราย รวมถึงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่าตัวเองจะติดโรคนี้หรือไม่ และหากเป็นขึ้นมาจริงๆ จะมีอาการอะไรที่บ่งบอกได้บ้าง

ทั้งนี้เมื่อย้อนดูจากการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขรายวันเกี่ยวกับกรณีโรคโควิด-19 นี้ ตลอด 15 วันที่ผ่านมา หรือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และได้ระบุรายละเอียดทั้งวันที่เดินทาง ประเทศที่มา รวมถึงลักษณะอาการที่พบ ดังนี้

  • 5 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 4 ราย

สธ.พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย เดินทางมาจากอิตาลีและอิหร่าน โดยรายงานว่า รายที่ 1 เป็นชายชาวอิตาลี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เดินทางเข้ามา วันที่ 1 มีนาคม 2563 เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน ด้วยอาการไข้ และไอ

ส่วนรายที่ 2 เป็นคนไทย มีอาชีพพนักงานบริษัท เดินทางจากอิตาลีเข้าไทย และรักษาตัวในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ

รายที่ 3 เป็นนักศึกษาชาวจีน เดินทางจากอิหร่านเพื่อต่อเครื่อง โดยเจ้าหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิตรวจพบมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก

รายที่ 4 เป็นนักศึกษาเดินทางจากมาจากอิหร่านเช่นเดียวกัน เดินทางเข้ารักษาด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยอาการไข้ น้ำมูก

  • 6 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 1 ราย

สธ.แถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวอังกฤษ อาชีพที่ปรึกษาบริษัท โดยระหว่างเดินทางมีการเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง เข้ารับการรักษาในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งด้วยอาการไข้ มีเสมหะ

  • 7 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 2 ราย

สธ.แถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ที่อิตาลี เริ่มป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้

ส่วนรายที่ 2 เข้ารับการตรวจที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ด้วยอาการเจ็บคอ ไม่มีไข้

  • 10 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 3 ราย

สธ.แถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย โดยรายที่ 1 เป็นคนไทยที่ไม่มีเคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 45 ซึ่งเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอิตาลี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้

รายที่ 2 และ 3 เป็นสามี ภรรยา โดยภรรยาเดินทางกลับจากอิตาลี กลับถึงไทยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีอาการไม่สบายตัว ส่วนสามีไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ เริ่มป่วยวันที่ 7 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย

  • 11 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 6 ราย

สธ.แถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย โดยรายที่ 1 เป็นเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ

รายที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ

รายที่ 3 พนักงานบริษัทเอกชน เริ่มป่วยวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 2 ครั้ง ด้วยอาการไข้ ซึ่งผลเอกซเรย์พบปอดอักเสบ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น และหาสาเหตุไม่ได้ จึงตรวจทางปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อ

รายที่ 4 เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เริ่มป่วย 20 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 57 ของไทย

รายที่ 5 เป็นคนไทยเดินทางกลับจากญี่ปุ่น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจากกระดูกข้อมือซ้ายหัก และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลพบเชื้อไวรัส

รายที่ 6 เป็นชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพ เริ่มป่วยวันที่ 6 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว

  • 12 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 11 ราย

สธ.พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 11 ราย โดยทั้งหมดเป็นคนไทย โดยจากประวัติพบว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พบปะเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวในไทย หลังจากนั้น 4 วัน หรือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ ซึ่งหลังจากนั้นวันที่ 27 และ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยังมีการพบปะกันอีก 2 ครั้ง และมีพฤติกรรมการดื่มสุราแก้วเดียวกัน และสูบบุหรี่ มวนเดียวกันด้วย

  • 13 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 5 ราย

สธ.แถลงผู้ยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย เป็นการป่วยแบบกลุ่มก้อน ซึ่ง 2 รายแรก เป็นกลุ่มเพื่อนที่ร่วมสังสรรค์กับ 11 รายก่อนหน้า

ส่วนอีก 3 ราย ซึ่งคนแรกเป็นน้องชายของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 57 ของไทย ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เริ่มป่วยวันที่ 7 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ มีน้ำมูก มีเสมหะ และเข้ารับการรักษาวันที่ 9 มีนาคม 2563 อีกหนึ่งคนเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยรายที่ 57 เริ่มป่วยวันที่ 7 มีนาคมเช่นเดียวกัน ด้วยอาการไข้ ไอแห้ง ซึ่งให้ประวัติเพิ่มเติมไว้ว่า ก่อนป่วย ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนอีก 14 คน นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 74 ของไทย และรายสุดท้ายเป็นเพื่อนกับรายที่ 74 ของไทย เข้ารับการรักษาตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ด้วยอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก

  • 14 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 7 ราย

สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 7 ราย โดยรายที่ 1 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 57 ของไทย หรือกลุ่มก้อนที่พบติดเชื้อ 11 ราย

ส่วนรายที่ 2-5 เป็นครอบครัวเดียวกัน มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน โดยหนึ่งในนั้นคือมารดา เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น ด้วยอาการมีไข้ ไอ มีเสมหะ ส่วนอีกคนเป็นบุตรสาว เป็นพนักงานบริษัท ให้ประวัติว่ามีเพื่อนกลับมาจากเกาหลีใต้ โดยตัวเองเริ่มป่วยด้วยอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ อีกหนึ่งรายในครอบครัวนี้ เป็นสามีของบุตรสาว เป็นชาวญี่ปุ่น เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ และสุดท้ายคือหลาน ป่วยด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ

รายที่ 6 เป็นคนไทย เดินทางกลับจากญี่ปุ่น ถึงไทยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มมีอาการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีเสมหะ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 11 มีนาคม 2563

รายที่ 7 คือ แมทธิว ดีน นักแสดงและพิธีกร เริ่มป่วยในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีประวัติเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศ นับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 82

  • 15 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 32 ราย

สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มอีก 32 ราย ที่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ 6 กลุ่ม ได้แก่ สนามมวย สถานบันเทิง ทำงานสัมผัสกับกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ และผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาการที่ติดเชื้อ รวมถึงอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ยังไม่มีการรายงานอาการของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาดังกล่าว

  • 16 มีนาคม 2563 : พบเพิ่ม 33 ราย

สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มอีก 33 ราย ยังไม่มีการรายงานอาการของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ แต่พบว่าว่ากลุ่มหนึ่งมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ หรือเกี่ยวข้องสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ กลุ่มนี้มี 16 ราย เช่น กลุ่มสนามมวย กลุ่มสถานบันเทิง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ มีทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ทำงานใกล้ชิดคนต่างชาติ กลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซีย และพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง