ม.เกษตรฯ บางเขน ประกาศหยุดการเรียนการสอน 7 วัน สู้โควิด-19

ม.เกษตรฯ บางเขน ประกาศหยุดการเรียนการสอน 7 วัน สู้โควิด-19
16 มีนาคม 2563
2,519

ม.เกษตรฯ บางเขน ประกาศหยุดการเรียนการสอน 7 วัน ลดภาวะเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยจำนวนผู้ติดเชื้อCOVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น

มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ และเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 จึงให้หยุดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยง

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การมาปฏิบัติงานของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ส่วนงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง