'กรมปศุสัตว์' แจงกรณีเชื้อ COVID-19 จากคนสู่สัตว์

'กรมปศุสัตว์' แจงกรณีเชื้อ COVID-19 จากคนสู่สัตว์
5 มีนาคม 2563
5,804

"กรมปศุสัตว์" แจงกรณีเชื้อ COVID-19 จากคนสู่สัตว์ หลังฮ่องกง พบเชื้อโรคไวรัสในสุนัข

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อรายงานพบสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ในฮ่องกง ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ว่า หลังจากที่เจ้าของป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ทางการฮ่องกง ได้ยืนยันว่าสุนัขตัวดังกล่าว ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้จากมนุษย์ไปสู่สัตว์

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กร มีความเห็นตรงกันว่าสุนัขตัวดังกล่าวได้ติดเชื้อจริง แต่เป็นการติดเชื้อในระดับต่ำ มีแนวโน้มเป็นการติดเชื้อจากมนุษย์สู่สัตว์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานว่า สัตว์เลี้ยงสามารถเป็นแหล่งแพร่ไวรัสโควิด-19 ไปสู่มนุษย์ได้หรือไม่

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า นอกจากนี้ กรมฯ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง 3 ประการ ดังนี้

1.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง 2.ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับสัตว์เลี้ยง ควรให้บุคคลอื่นที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ดูแลสัตว์แทน และ3.เจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถติดต่อปรึกษา หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง

“กรมฯ ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และไวรัสกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเฝ้าระวังโรคเมอร์ ซาร์ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดโรคสัตว์ การดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเตรียมรับมือ เพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง