‘5G’ ดันตลาดซอฟต์แวร์พุ่ง 4 แสนล้าน

‘5G’ ดันตลาดซอฟต์แวร์พุ่ง 4 แสนล้าน

ธุรกิจ‘ไอที ซิเคียวริตี้’โตสูง-คลาวด์ถูกใช้เต็มรูปแบบ 

นอกจากนี้จากผลวิจัยของฟอร์บส ระบุว่าในปี 2567 จะมีอุปกรณ์ไอโอที ทั่วโลกที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากถึง 2.2 หมื่นล้านเครื่อง เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเพียง 7 พันล้านเครื่องทำให้เกิดปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งให้องค์กรหันมาทำบิ๊ก ดาต้า อนาไลติกส์ เพื่อใช้วิเคราะห์หาบิซิเนส โมเดล รวมทั้งกระตุ้นให้องค์กรตระหนักถึงการลงทุนกับระบบอีอาร์พีแบบดิจิทัล คอร์ ที่รองรับและจัดเก็บข้อมูลมหาศาลมาใช้สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอีกด้วย

"ในปี 2562-2563 องค์กรแต่ละแห่งเริ่มจะขยับตัวเองให้เป็น Intelligence Enterprise ให้ได้ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เล็งเห็นเหตุการณ์นี้ ก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับโดยเฉพาะอีอาร์พี ที่จะสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลมหาศาลที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญขององค์กรขนาดใหญ่ในการปรับตัวครั้งนี้ต้องเพิ่มความรวดเร็ว และความแม่นยำในการตัดสินใจ และกล้าคิดค้นบิซิเนส โมเดลใหม่ๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิด วางแผนตั้งรับเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ แต่จะต้องลุกขึ้นมาปรับกลยุทธ์ธุรกิจเป็นฝ่ายรุก หากยังใช้กระบวนการตัดสินใจแบบเดิมอยู่ อาจทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดิสรัปชั่น" 

158316429843

ด้านนายเสรี สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังการประมูล 5G องค์กรต่างๆ ะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่คลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงอย่างมาก แต่องค์กรเพียง 10% ที่เปลี่ยนสู่คลาวด์ คอมพิวติ้ง เนื่องจากเมื่อมีใช้งาน 5G จะเกิดปริมาณข้อมูลมหาศาล กระตุ้นให้องค์กรย้ายไปใช้คลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ 

ทั้งนี้คาดว่าใน 2-3 ปีเทคโนโลยี 5G จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง เนื่องจากความเร็วและการส่งผ่านของข้อมูล ที่มีความเสถียรของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ และอาจจะส่งผลเกิดการดิิสรัปบางธุรกิจออกไป แต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้ามาของบิซิเนส โมเดลใหม่ๆ และส่งผลต่อธุรกิจในทุกด้าน เช่น การพัฒนาสินค้า การพัฒนาด้านบริการ และการพัฒนาในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเร่งศึกษา และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้รองรับกับสภาพแวดล้อมของ 5จี ที่ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงข่าย แต่ 5G จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอีโคซิสเต็มของผู้คนใหม่ทั้งหมด นับเป็นคลื่นดิจิทัลดริสรัปชั่นลูกใหม่ที่ทุกธุรกิจจะต้องรับมือ และต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว