รู้ไว้! ก่อนออกเดินทาง 18 แห่งทั่วโลก ตรวจเข้มคนไทยสกัด ‘โควิด-19’

รู้ไว้! ก่อนออกเดินทาง 18 แห่งทั่วโลก ตรวจเข้มคนไทยสกัด ‘โควิด-19’

เปิดคำประกาศต่างชาติ 18 แห่งทั่วโลก ออกมาตรการเข้มงวดต่อ นักเดินทางไทย และประเทศอื่นๆ กำลังมีการแพร่ระบาด “โควิด-19” พร้อมแนะนำพลเมืองงดเดินทางไปประเทศเหล่านี้

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้รวบรวมมาตรการจากประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อไทย เพื่อสกัดกั้นและลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 

1. อินเดีย  กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง ต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนในร่างกาย (เทอร์โมสแกน) และต้องกรอกแบบฟอร์มสาธารณสุขของอินเดีย

2. อังกฤษ  ขอให้บุคคลที่เข้าคุณสมบัติ 2 ข้อได้แก่ เดินทางมาจากไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และมาเก๊าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา และพบว่ามีอาการไข้หวัด ไอ และหายใจติดขัด โดยให้หลีกเลี่ยงการออกไปพบปะ ผู้คน และติดต่อศูนย์สุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) หรือแพทย์ประจำตัว

3. ไต้หวัน  ออกประกาศแจ้งเตือนระดับการระบาดของโรคในไทยเป็นระดับที่ 1 คือระดับประเทศติดตาม (Watch) โดยผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวควรจะปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันทั่วไปของท้องที่

4. อิสราเอล ขยายเงื่อนไขการคัดกรองผู้ที่เดินทางไปยังอิสราเอล ซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางไปไทย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเก๊า ใน 14 วันที่ผ่านมา โดยได้ออกประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนพิจารณาความจำเป็น ในการเดินทางไปไทย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน และประกาศให้บุคคลทุกคนสัญชาติที่เดินทางกลับจาก ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2563 เป็นต้น จะต้องพักอยู่ที่บ้าน (home quarantine) เป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล  

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ขอร้องให้ไทยยุติการส่งแรงงานไปอิสราเอลจนกว่าจะมีการแจ้งใหม่ เนื่องจากกลัวว่า แรงงานไทยจะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการพักอยู่ที่บ้านของอิสราเอลได้ นอกจากนี้ ยังปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งทางอากาศ ทางเรือและทางบกต่อบุคคลทุกสัญชาติที่เคยเดินทางไปไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ถือสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในอิสราเอล 

5. เกาหลีใต้ แนะนำให้ประชาชนจำกัด หลีกเลี่ยงการเดินทางเยือน 6 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาด ภายในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาทิ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ที่มีอาการไอหรือมีไข้ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วย เดิมทีบังคับใช้เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจีนเท่านั้น 

6. สเปน แนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไทย  ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสเปนก่อนการเดินทาง ในขณะนี้ ยังไม่พบการออกคำแนะนำการเดินทาง สำหรับการเดินทางมาไทยจากกระทรวงสาธารณสุขสเปน 

7. บรูไน ออกประกาศแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มี ความเสี่ยงสูง (high risk) รวมถึงไทย เฉพาะกรณีจำเป็น 

8. มาเลเซีย จัดทำแนวปฏิบัติด้านการสาธารณสุขให้นายจ้างที่มีลูกจ้างที่เดินทาง กลับมาจากไทย จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานของ ลูกจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด อาทิ 1.ให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจร่างกายโดยทันที โดยนายจ้างจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 2.อนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดหรือลาป่วย รวมถึงอนุมัติการใช้สิทธิ ประโยชน์ด้านสุขภาพของบริษัทในช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine period) 3.จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ หากช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรคเกินจำนวน สิทธิในการลาป่วย หรือสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของบริษัท 4.จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างเต็มจำนวนในระหว่างช่วงการกักกันเฝ้า ระวังโรค

9. โรมาเนีย ยกระดับคำเตือนการเดินทางไปประเทศไทย โดยรายงานว่า พื้นที่สุ่มเสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

10. ตุรกี  ยกระดับการตรวจ คัดกรอง โดยให้มีการตรวจจับอุณหภูมิของร่ายกาย โดยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) ผู้โดยสารต่างประเทศทุกเที่ยวบิน จากเดิมที่ ตรวจเฉพาะผู้ที่เดินทางจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และ ไทย 

11. นิการากัว  กระทรวงสาธารณสุขนิการากัวออกมาตรการคัดกรองพิเศษสำหรับผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยัง ประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ รวมทั้งไทย และผู้ที่ปรากฏอาการเกี่ยวกับ ทางเดินหายใจหรือมีไข้ โดยจะอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังเป็นเวลา 7 วัน

12.รัสเซีย ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบนอากาศยานที่เดินทางเข้าประเทศก่อนอนุญาตให้ ผู้โดยสารลงจากเครื่อง ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินจากไทยของบริษัทการบินไทยด้วย

13.คาซัคสถาน ประกาศให้บุคคลที่เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มากกว่า 10 กรณี ต้องถูกกักบริเวณที่ในพักของตนเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีบุคลาการแพทย์มาตรวจอาการที่ที่พักเป็นประจำทุกวัน หลังจากนั้น จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลทางโทรศัพท์ของสถานพยาบาล ที่ใกล้ที่อยู่อาศัยอีก 10 วัน ประเทศดังกล่าว ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส 

14.บาห์เรน  ประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้ามาประเทศ โดยมีรายละเอียด 1.ห้ามคนต่างชาติ หมายถึงทุกสัญชาติ รวมทั้งคนไทย ที่ไม่มีถิ่นพำนักและ ไม่มีวีซ่าทำงานในบาห์เรน ที่เคยเดินทางไปยังไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้  ภายใน 14 วันก่อนหน้าเดินทางเข้ามายังบาห์เรน 2.สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในบาห์เรน รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักลงทุน วีซ่าทำงาน วีซ่าครอบครัว และ Flexi Work Permit ไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว ที่เคย เดินทางไปไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ภายใน 14 วันก่อนหน้า จะต้องถูกกักตัว และได้รับการตรวจร่างกายตามกระบวนการที่ได้รับการ แนะนำจากองค์การอนามัยโลก

15.คิริบาซ  ประกาศแนะนำการเดินทางให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ตามคำประกาศดับบิวเอชโอ จำนวน 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงไทย ต้องอยู่ในประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าคิรีบาส และขอความ ร่วมมือให้พลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศ ดังกล่าว 

16.กัวเตมาลา ออกมาตรการคัดกรองพิเศษ คือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ ตรวจสอบประวัติการเดินทางอย่างละเอียด ต่อผู้ที่เดินทางมา จากประเทศที่มีการติดเชื้อ รวมถึงไทย

17.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศเตือนเฉพาะคนชาติยูเออีให้งดเว้นการเดินทางไปประเทศไทยและอิหร่าน ไม่รวมชาวต่างชาติ 

18.คูเวต  ออกมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ  โดยขณะนี้ ทางการคูเวตได้ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างคูเวตกับไทย เกาหลีใต้ อิตาลี และอิรัก  รวมทั้งห้ามคนต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศไทย เกาหลีใต้ และอิตาลี เดินทางเข้ามายังคูเวตแม้ว่าจะมีวีซ่าทำงานหรือถิ่นพำนักในคูเวต สำหรับบุคคลสัญชาติคูเวตที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวจะต้องถูกกักตัว เป็นเวลา 14 วัน และตรวจร่างกายตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคูเวต