ม.มหิดล ออกคำแถลง พบบุคลากรต้องสงสัยติดโควิด-19 กำลังดูแลใกล้ชิด

ม.มหิดล ออกคำแถลง พบบุคลากรต้องสงสัยติดโควิด-19 กำลังดูแลใกล้ชิด
26 กุมภาพันธ์ 2563
24,983

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกคำแถลง พบบุคลากรต้องสงสัยติดโควิด-19 กำลังดูแลใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่คำแถลงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคำแถลงระบุว่า เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน และได้มีการดูแลผู้ที่สัมผัสกับบุคลากรดังกล่าวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตามคำแถลงไม่ได้ระบุว่าเป็นบุคลากร นิสิตนักศึกษา จากหน่วยงาน คณะใด ในมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง