สธ.ยก 'ม.หัวเฉียว'สถานศึกษาต้นแบบลดเสี่ยง 'ไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)'

สธ.ยก 'ม.หัวเฉียว'สถานศึกษาต้นแบบลดเสี่ยง 'ไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)'
23 กุมภาพันธ์ 2563
9,068

สธ.ยก“ม.หัวเฉียว” เป็นสถานศึกษาต้นแบบป้องกันไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) หลังมีการใส่ใจ จัดระบดูแลคัดกรองนักศึกษากลับจากจีนได้ดี จนไม่พบรายงานคนป่วย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่ให้ความใส่ใจในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างมาก จนสามารถดำเนินการได้ผลเป็นอย่างดี และสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงที่มีการระบาดปัจจุบันมี 4 ประเทศ คือ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และอาจจะมีเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาจำนวนมาก โดยในช่วงปิดเทอมและตรุษจีนซึ่งนักศึกษาจะเดินทางกลับประเทศและกลับมาประเทศไทยอีกครั้งนั้น มหาวิทยาลัยได้ประสานขอคำแนะนำในแนวทางมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับมาไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)สมุทรปราการ จึงได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างสสจ. โรงพยาบาลบางพลี มหาวิทยาลัย โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นที่ปรึกษา 

158244131169

จากนั้นมีการดำเนินการเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน คือ 1.คัดกรองตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศ 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันวัดไข้ของนักศึกษาที่เดินทางกลับมาทุกวันจนครบ 14 วัน 3.ไม่ให้นักศึกษาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงไม่ไปเรียนในช่วง 14 วันแรกหลังกลับมา 4.มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยให้นักศึกษาส่งการบ้านได้ทางออนไลน์ เป็นการลดความเสี่ยงที่จะให้นักศึกษาออกไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และ5.มีการสั่งเลื่อนกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มนักศึกษาเป็นจำนวนมากออกไป

“นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีหลายร้อยคน แต่จากการดำเนินการด้วยมาตรการดังกล่าวทั้งหมด ทำให้ไม่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถที่จะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการให้กับสถาบันการศึกษาอื่นได้ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย”นายแพทย์โสภณกล่าว 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง