ปชป. เปิดตัว 'Modern Bangkok' ออกแบบนโยบายกรุงเทพฯ

ปชป. เปิดตัว 'Modern Bangkok' ออกแบบนโยบายกรุงเทพฯ
23 กุมภาพันธ์ 2563
691

ปชป. เปิดตัว “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series  เวิร์คช้อปออกแบบนโยบาย เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบนโยบายสำหรับคนกรุงเทพฯ นำโดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบหลักการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคฯ และผู้อำนวยการสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) รวมถึงนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. ที่รับผิดชอบด้านการสื่อสาร


นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กรุงเทพฯคือศูนย์กลางในทุก ๆ ด้านของประเทศ ทั้งการคมนาคม ขนส่ง เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง การปกครอง การศึกษา และสาธารณสุข พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด และต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ ในอนาคตในการเป็นเมืองที่มีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และที่สำคัญต้องตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ
“ผมคลุกคลีและทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ มาโดยตลอด เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและปัญหาของคนกรุงเทพฯ ที่ยังมีข้อจำกัด แม้ได้มีการพยายามแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series โดยคณะทำงานนโยบายพรรคฯ ร่วมกับ FIT สถาบันทางวิชาการ เป็นวิธีคิดการออกแบบนโยบายที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ ไปด้วยกัน ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม จะนำไปสู่การจัดทำนโยบายให้คนกรุงเทพ และปัญหาใดที่สามารถนำไปผลักดันหรือแก้ไขได้ในทันที พรรคฯ จะเร่งนำเสนอต่อรัฐบาล กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป” นายองอาจ กล่าว


ด้าน ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานคณะทำงานนโยบาย กทม. พรรคฯ และผู้อำนวยการสถาบัน FIT ได้กล่าวว่า การจัดงาน “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series เป็นการนำกระบวนการ Design Lab มาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ผสมผสานความคิดผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาชนเพื่อ IDeate (Idea + Create) หาทางเลือกต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ โดยจะมีการจัด “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เจาะลึกใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1. กรุงเทพฯฟ้าใส  2. สุขภาพ คนเมือง 3. การจราจร และการเดินทาง 4. ทักษะของเด็กกทม. 5. พื้นที่สีเขียวและผังเมือง 6. การจัดการน้ำและภัยพิบัติ 7. โอกาสในชีวิตและความเหลื่อมล้ำ 8. ความปลอดภัยในเมือง ข้อโดดเด่นของ “Modern Bangkok” Design Lab คือใน workshop แต่ละครั้งจะมีการหารือถึงทางเลือกที่มีนวัตกรรม นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Artificial Intelligences (AI), การจัดการข้อมูล (Data Analytic) และ เทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา การจัด “Modern Bangkok” Design Lab Series เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างแนวร่วมภาคีและเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้รับ คณะทำงานนโยบาย กทม. พรรคฯ จะช่วยผลักดันให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในขณะที่นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. กล่าวว่าการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก กิจกรรม “Modern Bangkok” Design Lab จะสื่อสารหลักผ่านช่องทางแฟนเพจ Modern Bangkok https://www.facebook.com/ModernBangkok/ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ ในหลากหลายมิติ โลโก้แคมเปญ จะใช้ตัวอักษร M ที่มีความทันสมัย และใช้สามสีหลักเป็นองค์ประกอบคือ ฟ้า เขียว และส้ม ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าการจะขับเคลื่อนไปข้างหน้า สร้างเมืองที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป


นางดรุณวรรณ ยังกล่าวต่อด้วยว่ากิจกรรม “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “กรุงเทพฯฟ้าใส” ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 น. ณ อาคาร KX Knowledge Xchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ร่วมหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน การรับมือและแก้ปัญหาฝุ่นและควันพิษอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อเสนอพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นางดรุณวรรณ ได้เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมระดมสมอง ร่วมกันคิด และร่วมสร้างกรุงเทพฯ ไปด้วยกัน

158243401162

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง