คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตสูง ‘อันดับห้า’ ของโลก

คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตสูง ‘อันดับห้า’ ของโลก

จากสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก พบว่าไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ถ้าเทียบเฉพาะการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ไทยมีอัตราการใช้ต่อวันสูงเป็นอันดับสองของโลก ดังนั้นควรต้องหาแนวทางการใช้เพื่อการทำงานมากกว่านี้

We are social ซึ่งเป็นเอเจนซีทางด้านโซเชียลมีเดีย ที่ทำรายงานประจำเกี่ยวกับสรุปสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก ออกมาเป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้มือถือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ตลอดจนการใช้อีคอมเมิร์ช และล่าสุดออกรายงานมาเมื่อไม่กี่วันนี้ ซึ่งสรุปการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้เราเห็นแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

สื่อโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากสุด คือ เฟซบุ๊ค อัตราการใช้ 95% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ตามด้วยยูทูบ 94% ไลน์ 85% อินสตาแกรม 65% และทวิตเตอร์ที่ 55%

อีคอมเมิร์ช พบว่า 90% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยเคยค้นหาสินค้าและบริการทางออนไลน์ เคยซื้อสูงถึง 82% หรือประมาณ 34.8 ล้านคน โดย 69% ซื้อผ่านมือถือ คาดว่า มูลค่าสินค้าที่ซื้อออนไลน์สูงถึง 4.31 พันล้านดอลลาร์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มากสุด 1.5 พันล้านดอลลาร์ ตามด้วยสินค้ากลุ่มแฟชั่นและความงาม 1.03 พันล้านดอลลาร์

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 32% ตามด้วยอี-วอลเล็ต 25% ชำระเงินสดเพียง 12% และพบว่า ใช้บริการยานพาหนะผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือ ride-hailing ปีที่ผ่านมาโตถึง 33% มีผู้ใช้บริการถึง 4.7 ล้านคน และมีมูลค่าตลาดสูง 682 ล้านดอลลาร์

รายงานครอบคลุมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย พบ 94% จะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, 50% จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์,  33% จะมีแทบเล็ต, 15% จะมีนาฬิกาอัจฉริยะ หรือ wristband และ 3.7% จะมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ไทยมีจำนวนบ้าน 400,000 หลัง ที่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฮม มีมูลค่าถึง 110 ล้านดอลลาร์ เป็นมูลค่าอุปกรณ์กลุ่มเครื่องใช้อัจฉริยะ 41 ล้านดอลลาร์ อุปกรณ์ระบบความปลอดภัย 25 ล้านดอลลาร์ และอุปกรณ์ด้านความบันเทิง 19 ล้านดอลลาร์

จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่า ไทยก้าวสู่สังคมการใช้ดิจิทัลเต็มที่แล้ว คนส่วนใหญ่ 3 ใน 4 ของประเทศใช้อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย การเรียกว่า “ชาวเน็ต” คงไม่ถูกต้อง เพราะชาวเน็ต คือ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย และอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางสื่อสารช่องทางหนึ่งของประชาชน ความเห็นต่างๆ ข่าวต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่แค่เรื่องของ “ชาวเน็ต” อีกต่อไป แต่คือข่าวสารและความเห็นของประชาชนโดยทั่วไป

แม้เราจะเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล มีความเร็วใช้งานอินเทอร์เน็ตดีขึ้น แต่ข้อมูลสะท้อนถึงความน่าเป็นห่วง คนไทยใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตและอยู่กับมือถือมากเกินไป สูงกว่าหลายประเทศในโลก ขณะที่ การค้นข้อมูลหรือการใช้งานต่างๆ เพื่อความบันเทิง ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่าบ้านเรามาก

ดังนั้น ควรต้องหาแนวทางที่ให้คนของเราใช้เวลากับโลกออนไลน์ให้น้อยลง และเน้นใช้เพื่อการทำงานมากกว่านี้ จึงจะมั่นใจได้ว่า เราใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม และนำไปใช้ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้