'อุดม คชินทร' ลาออกจาก ส.ว.

'อุดม คชินทร' ลาออกจาก ส.ว.
21 กุมภาพันธ์ 2563
2,509

"อุดม คชินทร" ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา นั่ง ปธ.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ยื่นหนังสือลาออกจากออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหนังสือลาออก ระบุว่า...

เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกระผม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นั้น

ในการนี้ กระผมมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ลงชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 245

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: