ALT ชนะคดีโครงข่ายใยแก้วนำแสง รับเงินชดเชย 375 ล้านบาท

ALT ชนะคดีโครงข่ายใยแก้วนำแสง รับเงินชดเชย 375 ล้านบาท
21 กุมภาพันธ์ 2563
572

ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน ALTชนะคดีโครงข่ายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณในนิคมอุตสาหกรรม รับเงินชดเชยพร้อมดอกเบี้ย 375 ล้านบาท

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT รายงานตลาดหลักทรัพย์ถึงความคืบหน้าของกรณีพิพาททางกฎหมายที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อคู่กรณีในสัญญาการใช้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ (Fiber to the Factory – FTTF) ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง (โครงข่าย)  โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งตัดสินเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้คู่กรณีชำระค่าขาดประโยชน์และดอกเบี้ยให้แก่บริษัท

นายสมบุญ กล่าวต่อว่า  จากคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น บริษัทประเมินเงินค่าขาดประโยชน์และดอกเบี้ยได้ทั้งสิ้นประมาณ 375 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าขาดประโยชน์ส่วนแรก นับจากวันที่บริษัทกำหนดให้คู่กรณีส่งมอบคืนโครงข่ายจนถึงวันที่บริษัทยื่นฟ้อง รวมเป็นเงิน 85.05 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังมีค่าขาดประโยชน์ส่วนที่ 2 นับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันที่คู่กรณีส่งมอบโครงข่าย โดยอัตราค่าขาดประโยชน์อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าตามสัญญาบริการ ส่วนดอกเบี้ยให้คำนวณจากค่าขาดประโยชน์ส่วนแรก 85.05 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยนับจากวันที่ยื่นฟ้องจนถึงวันที่คู่กรณีชำระเสร็จ

ทั้งนี้ให้คู่กรณีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่คดีถึงที่สุด ซึ่งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนี้ ถือเป็นข้อยุติ 

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง