สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปภาวะ
7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
341

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดเพิ่มขึ้น ถั่วเหลืองและข้าวราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

            ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากราคาหาบละ 510 บาท เป็นราคาหาบละ 519 บาท

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 380.75 เซนต์/บุชเชล ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตของประเทศบราซิลมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้จะเพาะปลูกล่าช้ากว่าปกติก็ตาม ด้านอาร์เจนตินา คาดการณ์ว่าฝนที่จะตกในอาทิตย์นี้ จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อข้าวโพดจากจีนอีกด้วย โดยแนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

          สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 14.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 13.75 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 880 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 287.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตันเนื่องด้วยฝนที่ตกค่อนข้างหนัก ทำให้บริเวณพื้นที่เพาะปลูกชื้นแฉะ ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในหลายพื้นที่ของบราซิลล่าช้า และคาดการณ์ว่าฝนจะยังคงตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ราคาของถั่วเหลืองยังคงดีต่อไป เว้นแต่สภาพอากาศจะกลับมาดีขึ้น

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          เนื่องจากความกังวลการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ความต้องการปลาป่นในจีนลดลง ด้านการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยยังอยู่ในช่วง low season ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

          ตลาดซื้อ-ขายข้าวต่างประเทศ ราคาลดลงเล็กน้อยจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 468 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 463 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 402 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 414 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,150 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น

 

สุกร : ราคายืนอ่อน

          การระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นปัจจัยกระทบการท่องเที่ยวและการจับจ่าย ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 77-80 บาท

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 78)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท เนื่องจากความกังวลของประชาชนในการระบาดของไวรัสโคโรนามีผลต่อการจับจ่ายและการท่องเที่ยว

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคายืนอ่อน

          สัปดาห์นี้กำลังซื้อลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ อยู่ที่ราคาฟองละ 2.60 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

-------------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: