ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาดในหูหนาน

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาดในหูหนาน

ไก่ตายเป็นเบือ 4,500 ตัว เหตุไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาดที่ฟาร์มไก่ในเมืองเชาหยาง มณฑลหูหนาน อยู่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กระทรวงเกษตรของจีน รายงานการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ที่ฟาร์มไก่ในเมืองเชาหยาง มณฑลหูหนาน หลังจากไก่ในฟาร์มแห่งนี้ตายจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ไปแล้ว 4,500 ตัวจากทั้งหมด 7,850 ตัว

ด้านรัฐบาลท้องถิ่นของจีน สั่งฆ่าสัตว์ปีก 17,828 ตัว เพื่อป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง แม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกก็ตาม

อ่านข่าว-ผู้เชี่ยวชาญยัน 'หวัดนกH5N1' ไม่ผสมข้ามสาย 'ไวรัสโคโรน่า'

ทั้งนี้ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจรุนแรงในสัตว์ปีกและติดต่อมาสู่คนจากการสัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อเป็นเวลานาน โดยผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้มีโอกาสเสียชีวิตกว่า 50% สูงกว่าโรคซาร์ส ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิต 10% และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่มีอัตราการเสียชีวิต 2%

เมื่อปี 2556 เกิดการระบาดของไข้หวัดนก สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่จีน เป็นมูลค่าสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท