ประกันคุ้มครองไวรัสโคโรนา

ประกันคุ้มครองไวรัสโคโรนา

คปภ. ผนึก 2สมาคมประกัน ชง ททท. ทำประกันโรคไวรัสโคโรนา คุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติฟรี แย้มคุ้มครองชีวิตและเจ็บป่วย สูงสุด3ล้านบาท ค่าเบี้ยแค่หลักสิบ เคาะเกณฑ์ชัดเจนได้ในสัปดาห์นี้ พร้อมเร่งอนุมัติมกรมธรรม์แบบมาตรฐานและเพิ่มความคุ้มครองด้วย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้ประสานงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอให้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดการเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนาขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยจนทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต

โดย คปภ. ได้ใช้โมเดลการรับประกันภัยโรคซาส์ เมื่อปี2546 เป็นต้นแบบพัฒนากรมธรรม์ดังกล่าว  เบื้องต้นมีการเสนอให้กำหนดแผนการรับประกันวงเงินความคุ้มครอง 3แผน ที่1ล้านบาท 2ล้านบาท และ3ล้านบาท ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา ทางด้านเบี้ยประกัน คาดว่าเป็นหลักสิบหรือ ไม่เกิน90 บาทตามที่เคยรับประกันภัยโรคซาส์ ที่วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต3ล้านบาท และเจ็บป่วย 300,000 บาท

รวมถึงมีการกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองระยะสั้น3-4เดือนหรือน้อยกว่านี้ และอาจมีการระยะเวลารอคอยการเกิดโรคด้วย

อย่างไรก็ตามทางคปภ. ธุรกิจประกันภัย จะเร่งจัดทำรายละเอียด เพื่อหารือ ททท. คาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนภายในสัปดาห์นี้  โดยเบื้องต้นภาครัฐจะเป็นคนซื้อประกันให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทย ซึ่งมีประมาณ 1.5-2 ล้านคนต่อเดือนแบบฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการท่องเที่ยว หากติดเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อเดินทางเข้ามาในไทย

นอกจากนี้ คปภ. ได้ประชุมหารือกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อหาทางรับมือกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยเห็นชอบให้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาโดยเร็วที่สุดเพื่อรับมือสถานการณ์ระบาดได้ทันท่วงที และให้บริษัทประกันภัยกำหนดให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ทำประกันเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาด้วย