ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ 'สวาป เผ่าประทาน' แทน 'ชัย ชิดชอบ'

ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ 'สวาป เผ่าประทาน' แทน 'ชัย ชิดชอบ'
27 มกราคม 2563
715

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ “สวาป เผ่าประทาน” ขึ้นเป็นส.ส. แทน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ "สวาป เผ่าประทาน" นั่งเก้าอี้ ส.ส.แทน "ชัย ชิดชอบ" ความว่า

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายชัย ชิดชอบ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่๒ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายชัย ชิดชอบ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัย ชิดชอบ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ชื่อพรรคการเมือง ภูมิใจไทย

ลำดับที่ 15

รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน นายสวาป เผ่าประทาน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

158013033666

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: