84 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรธน. ร้องร่างกม.งบฯ63 โมฆะ ปมใช้สิทธิเกินหนึ่งเสียง

84 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรธน. ร้องร่างกม.งบฯ63 โมฆะ ปมใช้สิทธิเกินหนึ่งเสียง
22 มกราคม 2563
1,787

84 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรธน. ร้องร่างกม.งบฯ63 โมฆะ ปมใช้สิทธิเกินหนึ่งเสียง-ปัดหวังผลรบ.ลาออก-ยุบสภา

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.​ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย แถลงต่อประเด็นที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 84 คนเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2563 ตราขึ้นโดยชอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่ หลังพบกรณีที่ส.ส.ใช้สิทธิออกเสียงแทนกันระหว่างการพิจารณา 

โดยนพ.ชลน่าน แถลงว่า กรณีดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ส.ส.มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อส่งเรื่องต่อศาลให้พิจารณาต่อกระบวนการตราร่างกฎหมายว่าชอบหรือไม่ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นอาจขัดต่อหลักการปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและใช้สิทธิเกิน 1 เสียงที่แต่ละคนได้รับ ตามรัฐธรรมนูญกำหนด อย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัยว่ากระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบ จะทำให้ร่างกฎหมายนั้นต้องตกไปทั้งฉบับ 

“ในประเด็นที่จะเกิดขึ้นหลังคำวินิจฉัยหากให้ร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ตราไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะทำให้ร่างกฎหมายนั้นเป็มโมฆะ แต่ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนั้นไม่ใช่การลาออก หรือยุบสภาฯ เพราะไม่ใช่เป็นกรณีที่สภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบกับเนื้อหา แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างกระบวนการตราร่างกฎหมาย จึงถือว่าเป็นความผิดเฉพาะบุคคล ที่ต้องตรวจสอบ อย่างไรก็ดีผมยอมรับว่า การให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตัว โดยไม่ทราบว่าบุคคลใดใช้สิทธิออกเสียงเป็นเรื่องใหม่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยไว้” นพ.ชลน่าน กล่าว 

นพ.ชลน่าน แถลงด้วยว่าส่วนกรณีที่มีคำร้องจากสภาฯ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งส่วนของฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนั้นหากเข้าสู่กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น ส่วนกรณีที่คำร้องของส.ส.พรรครัฐบาลระบุให้ศาลวินิจฉัยระยะเวลาการพิจารณาร่างกฎหมาย ในชั้นของสภาฯ ว่าหากกระบวนการไม่ชอบจะเกินเวลา 105 วันที่สภาฯต้องให้ความเห็นชอบนั้นและต้องย้อนกลับไปใช้ร่างกฎหมายฉบับรับหลักการ ตนมองว่าไม่เกี่ยวกัน เพราะกรณีที่เกิดขึ้นนั้น สภาฯ ผ่านการพิจารณาและลงมติวาระสามได้ก่อนครบ 105 วัน ในวันที่ 19 มกราคม เพราะสภาฯ  ลงมติวาระสามวันที่ 11 มกราคม 

ขณะที่นอ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่าคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านยื่นคือเป็นประเด็นว่าร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 จะเป็นโมฆะ เพราะกระบวนการตราไม่ชอบหรือไม่ ส่วนการพิสูจน์ว่าบุคคลใดที่ทำผิดให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแทนกันเป็นคนละกระบวนการ ส่วนกรณีที่ปรากฎคลิปส.ส.เสียบบัตรแทนกันล่าสุด ที่พบว่าเห็นใบหน้าของส.ส.ที่กดบัตรแทนคนอื่นนั้น ตนมองว่าถือเป็นการกระทำความผิดที่ชัดเจนและอาจมีโทษอาญาได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง