กยท. เดินหน้าจ่ายชดเชยราคายางไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท

กยท. เดินหน้าจ่ายชดเชยราคายางไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท
22 มกราคม 2563
5,761

กยท. เดินหน้าจ่ายชดเชยราคายางไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท ชี้แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เฝ้าระวังปรับลดช่วงตรุษจีน หยุดยาว

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าเปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ที่ดำเนินการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน พ.ย.2562 –เดือน ม.ค.2563โดย กยท.ได้ตรวจรับรองสิทธิ์ให้เจ้าของสวน และผู้กรีดยาง ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือบัตรสีเขียว และเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือบัตรสีชมพู ประมาณ90%ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

เหลือเฉพาะเกษตรกรที่ยังมีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น เลขบัญชีไม่ตรง บัญชีไม่มี บัญชีถูกปิดไปแล้ว หรือเกษตรกรบางคนไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด เช่น สวนยางยังไม่ได้กรีด สวนยางโค่นไปแล้ว สวนยางขายไปแล้ว เป็นต้น สำหรับการจ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวน และคนกรีดในโครงการดังกล่าว จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว กว่า6,000 ล้านบาท

157961133283

นอกจากนี้ กยท. ยังดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน3โครงการ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ จากเดิมสนับสนุนดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ15,000ล้านบาท รัฐบาลได้ขยายวงเงินสินเชื่อ(เพิ่มเติม)10,000ล้านบาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง(ยางแห้ง)วงเงินสินเชื่อ20,000ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาตั้งแต่เดือนม.ค.2563ถึงเดือน ธ.ค.2564โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงิน10,001579611373840ล้านบาทเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการรวบรวมยางจากเกษตรกร ซึ่งขยายเวลาเพิ่มอีก4ปี (ตั้งแต่วันที่1 เม.ย.2563ถึง31มี.ค.2567) แต่ต้องไม่เกินวันที่31มี.ค.2567

 

 

สำหรับ ภาพรวมสถานการณ์ราคายางตั้งแต่ต้นปีปรับสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการกลับเข้ามารับซื้อหลังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ความคืบหน้าในการทำข้อตกลงการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังปัจจัยกดดัน จากสัญญาณตลาดล่วงหน้า ทั้งโตเกียว สิงคโปร์ และเซี่ยงไฮ้ ที่อยู่ในช่วงหดตัวลง อีกทั้งช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึงซึ่งเป็นวันหยุดยาวในประเทศจีน อาจส่งผลให้ราคายางปรับตัวลงเล็กน้อย

157961141897

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ของ กยท. ระบุว่า ราคายางปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ โดยมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวลดลงในกรอบแคบ จากราคาน้ำมันดิบที่ยังคงผันผวนไปในทิศทางที่ปรับตัวลดลง ตลาดเอเชียเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเกิดภาวะ สภาพอากาศแห้งแล้ง เข้าสู่ช่วงฤดูการปิดกรีด และการแพร่ระบาด ของโรคใบร่วง ท้าให้มีผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม การเกินดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยร่วมกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า เป็นปัจจัย กดดันการส่งออก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง