เปิดใจ ‘กรณ์ จาติกวณิช’ ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ

เปิดใจ ‘กรณ์ จาติกวณิช’ ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ
17 มกราคม 2563
7,654

เปิดใจ "กรณ์ จาติกวณิช" หลังออกจากชายคาบ้านประชาธิปัตย์ที่อยู่มากว่า15ปี อะไรคือเหตุผลการตัดสินใจ รวมถึงอนาคตทางการเมืองของอดีตขุนคลังว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด ?

ความตั้งใจคือ “การระดมคนมีของ” ที่ประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือมีของในด้านความคิด ความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ

กรณ์ ยังระบุว่า ในขณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นสู่การตั้งพรรคการเมืองอย่างแน่นอนแล้ว ความตั้งใจคือ “การระดมคนมีของ” ที่ประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือมีของในด้านความคิด ความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความจริงๆในแต่ละเรื่อง เช่นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นส่วนมาก 

นอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกหลายกลุ่ม4-5ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องการยกระดับสินค้าการเกษตรให้เป็นสินค้าพรีเมียม ซึ่งได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างการผลิต การตลาด การขายทุกๆกระบวนการ ส่วนนี้จึงต้องอาศัยคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อทำให้อุตสาหกรรมเกษตรซึ่งผู้ผลิตคือเกษตรกรขับเคลื่อนไปได้อย่างแท้จริง 

“โอกาสมันมีไม่เยอะที่จะมาตั้งพรรคการเมือง จากนี้เราจะรวมตัวกลุ่มคนที่ไม่จำเป็นต้องทำงานการเมืองมาเลย การตั้งพรรคที่เกิดขึ้นอาศัยเจตนาของพวกเรา 2 คน (อรรถวิชย์ สุวรรณภักดี) เป็นจุดเริ่มต้นในการวางกรอบของพรรคการเมือง”

แต่ในแง่ของผู้รู้ ผู้ขับเคลื่อน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ที่จะเป็นตัวละคร ไม่จำกัดเฉพาะอดีตนักการเมือง แต่อยากให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ แต่ต้องเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม 

ตรงนี้ถ้ามี 100 คน อยากให้ 80 คนเป็นคนใหม่และเป็นผู้ที่มีของอยากมาทำ

นอกจากอยากทำแล้ว ต้องเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ เพราะการทำงานระดับประเทศมันมีผู้ได้ผู้เสียในทุกๆ เรื่องที่ทำ ทุกนโยบายที่เสนอออกไปมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมถึงผลข้างเคียงในเกือบทุกเรื่อง ขณะเดียวกันต้องกล้าที่จะพลาดพลั้งและเรียนรู้จากความพลาดพลั้ง

กระนั้นเมื่ออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองไทย คือ ระบบราชการ โดยเฉพาะคดีความต่างๆ ที่อาจมีความผิด กรณ์ มองว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตการดำเนินคดีต่างๆ มันเกิดจากการทุจริตแทบทั้งสิ้น ไม่มีกรณีไหนที่เป็นการทำตามนโยบายแล้วมันไม่ดี ไม่ได้ผล

สรุป คือ ติดคุกเพราะทุจริต เพราะฉะนั้น อย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นข้ออ้างที่ไม่ทำอะไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายการเมืองมาโดยตลอด

ในแง่ของยุทธศาสตร์พรรคเราต้องมีผู้สมัครลงทุกเขตทั่วประเทศ เพราะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันทุกคะแนนเสียงมีค่า เพราะฉะนั้นทุกคะแนนทั่วประเทศจึงมีผลซึ่งไม่จำเป็นต้องชนะ แต่จะช่วยให้เรามีโอกาส การนำประเด็นเกี่ยวกับระบบราชการมาเป็นความกลัวจะถือเป็นความล้มเหลวในระบบการเมือง

กรณ์ ยังกล่าวย้ำว่า พรรคไม่มียุทธศาสตร์ในการทาบทามส.ส.ที่แตกจากการยุบพรรค หรือรวมตัวอดีตส.ส.จากพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะเรามีความตั้งใจที่จะสร้างพรรคใหม่ที่ใหม่จริงๆ สัดส่วนส่วนใหญ่ของสมาชิกไม่ควรที่จะมีอดีตส.ส.ในจำนวนที่มากเกินไป แต่ควรจะมีประชาชนคนธรรมดา หรือผู้รู้ผู้ที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศ

“ผมขอถือโอกาสนี้ที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาทำงานร่วมกัน ไม่ว่าอาชีพใดก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกอึดอัด กับทิศทางของประเทศอยากเข้ามามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาของประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้พี่น้องประชาชนขอให้ติดต่อมา”

เรามีความตั้งใจที่จะสร้างพรรคใหม่ที่ใหม่จริงๆ
สัดส่วนส่วนใหญ่ของสมาชิกไม่ควรที่จะมีอดีตส.ส.ในจำนวนที่มากเกินไป
 
แต่ควรจะมีประชาชนคนธรรมดา หรือผู้รู้ผู้ที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศ

การที่พรรคเกิดใหม่มักจะถูกผลักให้อยู่ในขั้วการเมืองทั้งขั้วซ้ายและขั้วขวา กรณ์มองว่า พรรคเราต้องการที่จะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในฐานะนักการเมืองผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ความตั้งใจทำงานการเมืองจึงเน้นที่การปฏิบัติ แม้ว่าหลังจากนี้จะมีอุบัติเหตุการเมืองจนนำไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ผมก็จะเสนอในสิ่งที่อยากทำ ส่วนตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วเพราะเป็นวิธีการที่มีโอกาสในการขับเคลื่อนทางความคิด

กรณ์ยังพูดทิ้งท้ายถึงประเด็นที่มีการมองว่า การลงสนามการเมืองของเขาครั้งนี้ ถือเป็นการล้างคราบครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการล้างคราบที่เคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออก ว่า อะไรที่เคยทำมามันก็อยู่ที่ตัวผมคงไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ทำมาในอดีตได้ ผมคิดว่า  ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามฟอกตัวกรณ์ จาติกวณิช ก็คือกรณ์ จาติกวณิช สิ่งที่ทำมาตลอด15ปีในสนามการเมืองก็ทำด้วยความตั้งใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์ให้บ้านเมือง

อะไรที่เคยทำมามันก็อยู่ที่ตัวผมคงไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ทำมาในอดีตได้
ผมคิดว่า  ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามฟอกตัว
กรณ์ จาติกวณิช ก็คือกรณ์ จาติกวณิช
สิ่งที่ทำมาตลอด 15 ปีในสนามการเมือง
ก็ทำด้วยความตั้งใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์ให้บ้านเมือง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง