เตือนหมอกควันมาเร็ว-ยาวนาน

เตือนหมอกควันมาเร็ว-ยาวนาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เตือนหมอกควันมาเร็วกว่าทุกปี หลังชาวบ้านชิงเผาก่อนมีมาตรการห้ามเผา ชี้มีแนวโน้มเจอปัญหาหมอกควันยาวนานถึงเดือนพฤษภาคม 63 ขณะที่คุณภาพอากาศค่าฝุ่น PM2.5 ในหลายจุดของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

บริเวณจุดวัดวัดคุณภาพอากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  วัดได้ 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์สีส้ม คุณภาพอากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสียง โดยประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด เช่นเดียวกับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงงานหนัก หรือเป็นเวลานาน โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มสัมผัสได้ถึงกลิ่นควันจากการเผา รวมถึงการมองเห็นอากาศที่มีสีขาวขุ่น โดยบางรายเริ่มนำเอาหน้ากากอนามัยมาใส่ และถือว่าปีนี้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่มาเร็วกว่าทุกปี