ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เปิดแผน 'ดีป้า' พัฒนาคนดิจิทัลปี 63

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เปิดแผน 'ดีป้า' พัฒนาคนดิจิทัลปี 63
3 มกราคม 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
379

เราตั้งใจสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 100 คน ไวท์แฮกเกอร์ 500 คน ไอโอที และเอไอ 400 คน

ประยุกต์โซลูชั่นในสมาร์ทซิตี้

เขา ระบุว่า เดือนมกราคมจะเริ่มลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระยอง ฉะเชิงเทรา ฯลฯ เพื่อปูพื้นฐานประชาชนให้เข้าใจว่าดิจิทัลจะช่วยการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างไร เมื่อรัฐบาลมีโครงการดิจิทัลลงไปในพื้นที่จะสามารถประชาชนก็จะรู้สึกปลอดภัยและเข้าใจ รวมทั้งจะเอาโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) ไปแนะนำให้ถูกพื้นที่ เช่น ที่ด่านชายแดน จะเน้นระบบในการตรวจสอบคนเข้าเมือง ระบบตรวจสอบรถที่ผ่านด่านเข้าเมือง เพราะเน้นเรื่องความมั่นคง 

ส่วนที่เป็นพื้นหัวเมือง ดีป้าจะเอาโซลูชั่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต ที่เน้นความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ไปแนะนำโดยจะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสตาร์ทอัพที่มีแพลตฟอร์มพร้อมให้บริการ ส่วนงานที่พัฒนาไปแล้วเช่นการทำสมาร์ทฮับทางภาคตะวันออก จะขยายไปยังท่าเรืออื่นที่จำเป็นการทำธุรกิจขนส่ง โดยขยายไปที่ท่าเรือกรุงเทพ เรื่องสมาร์ทซิตี้นั้น จะมีคณะกรรมการสมาร์ทซิตี้แห่งชาติ ช่วยให้แนวทางขับเคลื่อนซึ่งจะเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำงานทั่วถึงมากขึ้น

“สรุปในปีนี้ เราตั้งใจสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 100 คน ไวท์แฮกเกอร์ 500 คน ไอโอที และเอไอ 400 คน รวมกัน ประมาณ 1,000 คน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัล ถ้าคนไม่พร้อมการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลก็ไปต่อไม่ได้ จะใช้เงินใช้อุปกรณ์มากมายไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนไม่มี ถ้าคนไม่เข้าใจ"

 

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง