มติเอกฉันท์ 'อรรถพล' นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่

มติเอกฉันท์ 'อรรถพล' นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่

แหล่งข่าวระบุ บอร์ด ปตท.มีมติ แต่งตั้ง ‘อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์’ นั่งตำแหน่ง ซีอีโอ คนที่ 10 โดยกรรมการสรรหา มติเอกฉันท์ 5:0

วันนี้ (19 ธ.ค.) แหล่งข่าวรายงานว่า คณะกรรมบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่มีนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน มีมติ แต่งตั้ง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ดำรงตำแหน่งซีอีโอ คนใหม่ ต่อจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คนปัจจุบัน

ทั้งนี้ มติบอร์ด ปตท.เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาซีอีโอ ที่มีนายดอน วสันตพฤกษ์ เป็นประธาน ได้เชิญผู้สมัครทั้ง 6 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการสรรหา ทั้ง 5 ท่านลงมติเป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนให้ นายอรรถพล มีความเหมาะสม มีความสามารถ และยังถือเป็นลูกหม้อ ปตท.มานาน

สำหรับ ประวัติ นายอรรถพล ปัจจุบันอายุ 54 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งลูกหม้อของ ปตท. ที่อยู่ใต้ชายคาอาณาจักรนี้มานานถึง 30 ปี ผ่านงานมาแล้วมากกว่า 17 ตำแหน่ง

ตำแหน่งล่าสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. ทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของกลุ่ม ปตท. ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก และกำกับดูแลบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ถึง 4 บริษัท คือ IRPC, THAIOIL, GC และ PTTOR (ควบกับตำแหน่งประธานบริษัทด้วย) ซึ่งธุรกิจขั้นปลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ปตท. ถึง 80% ของรายได้ทั้งหมด (รายได้กลุ่ม ปตท. 2.1 ล้านล้านบาทต่อปี)

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา นายอรรถพลได้บริหารโครงการขนาดใหญ่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ความยาว 300 กม. มูลค่า 40,000 ล้านบาท และบริหารวิกฤติระหว่างการก่อสร้างได้สำเร็จ 

อ่านข่าว : ภารกิจ 5 ปีกลุ่มปตท. ภายใต้ ซีอีโอ ใหม่

ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจความสำเร็จขยายธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกไปสู่ตลาดต่างประเทศ จนปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในต่างประเทศกว่า 300 สถานี Café Amazon มากกว่า 200 สาขา และขยายธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นไปแล้ว 42 ประเทศทั่วโลก และสามารถสร้างผลประกอบกำไรสูงสุดให้กับหน่วยธุรกิจน้ำมันของ ปตท. EBITDA กว่า 23,000 ล้านบาทในช่วงการดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารหน่วยธุรกิจน้ำมันของ ปตท.

รวมถึงสร้างผลงานการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยปรับโครงสร้างธุรกิจน้ำมัน จัดตั้งบริษัท PTTOR เป็นบริษัท Flagship ใหม่ด้านน้ำมันและค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน บัญชี กฎกมาย โครงสร้างองค์กร และบริหารบุคลากร โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท PTTOR ผลักดันมาตรฐานสถานีบริการน้ำมันปตท. และสร้างให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างการเติบโตร่วมกับสังคมและชุมชน 

ที่ผ่านมา นายอรรถพล เป็นกรรมการบริษัท 16 บริษัท โดยเป็นประธานกรรมการ 8 บริษัท และเป็นกรรมการบริษัท Flagship ของ กลุ่มปตท. ทั้ง IRPC, GC, THAIOIL และ PTTOR ที่ควบตำแหน่งประธานด้วย ถือว่ามีประสบการณ์ครอบคลุมงานหลายมิติ รวมทั้งได้แสดงบทบาทนอกองค์กรในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการะบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-ลาว ส่วนทางด้านเทคโนโลยี ได้เป็นคณะกรรมกำรขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายฯ Big Data, Data Center และ Cloud Computing