หุ่นยนต์อีโอดี ยุทโธปกรณ์ไทยใช้งานได้จริง

หุ่นยนต์อีโอดี ยุทโธปกรณ์ไทยใช้งานได้จริง
13 ธันวาคม 2562 | โดย ลักษณ์ วุฒิศักดิ์
1,108

"หุ่นยนต์อีโอดี" หรือ “หุ่นยนต์ปืนยิงน้ำแรงดันสูง” ยุทโธปกรณ์ไทยใช้งานได้จริง ผลงานวิจัยร่วมระหว่าง สกว. กรมสรรพาวุธทหารบก และ มจพ. เพื่อใช้ในภารกิจทำลายวัตถุระเบิด ด้าน กอ.รมน. ภาค4 สน. จัดซื้อแล้ว 4 ชุด  10 ล้านบาท

จากความสำเร็จของโครงการวิจัย“ การประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์อีโอดีและการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์” ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้มีความร่วมมือกับกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้ใช้จริง กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค4 สน.) ได้ออกคำสั่งจัดซื้อระบบทำลายวัตถุระเบิดทั้งหมด 4 ชุด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาท

157615884130

โดยมอบหมายให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้จัดสร้าง เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานทหาร 3 ชุด และ 1 ชุดให้กับหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หลังการส่งมอบหุ่นยนต์ทั้ง 4 ตัวไปยังศูนย์กำลังบำรุงอโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ล่าสุดคณะวิจัยนำโดย ผศ.มานพ คงคานิธิ หัวหน้าโครงการ ได้นำคณะทำงานไปยังศูนย์กำลังบำรุงอโณทัยอีกครั้งเพื่อจัดฝึกอบรมการใช้งานหุ่นยนต์ให้แก่หน่วยงานผู้ใช้ทั้ง 4 หน่วย ได้แก่ อีโอดีตำรวจ (บก.สส.วชต)  อีโอดีทหารบก (ทลร.อโณทัย) โดยมี พ.อ.วัชระ สุขวงศ์ รอง ผบ.ศกบ.อโณทัย เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมแก่หน่วยผู้ใช้งานโครงการการผลิตหุ่นยนต์ปืนยิงน้ำแรงดันสูง (DYNA-T) เพื่อใช้ในภารกิจทำลายวัตถุระเบิดสำหรับ กอ.รมน. ปีงบประมาณ 2562 

“หุ่นยนต์ปืนยิงน้ำแรงดันสูงเกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนที่มีขีดความสามารถในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย นับเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการผลิตและทดสอบ และขยายผลสู่การผลิตที่ส่งผลให้กรมสรรพาวุธกองทัพบก ประหยัดงบประมาณในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นเทคโนโลยีของประเทศไทยโดยสมบูรณ์และใช้งานได้จริง” ผศ.มานพ หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าว

157615889343

การอบรมหลักสูตรดังกล่าวแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย โดยมี พ.อ.ยุทธนา ไชยสมบัติ ผบ.ทลร.อโณทัย เข้าร่วมสังเกตการณ์ ขณะเจ้าหน้าที่หน่วย EOD ทำการทดลองบังคับหุ่นยนต์ DYNA-T พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะเพิ่มเติมแก่ทีมวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุงในรุ่นต่อไป หลังจากจบการฝึกอบรมหน่วยงานผู้ใช้ทั้ง 4 หน่วยมีความพึงพอใจต่อหุ่นยนต์ที่สร้างจากฝีมือคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหุ่นยนต์ที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศ อีกทั้งมีราคาถูกว่าของบริษัทต่างชาติ และยังมีทีมที่สามารถซ่อมบำรุงดูแลรักษาหุ่นยนต์ภายในประเทศ

157615900373

ทั้งนี้ หุ่นยนต์ปืนยิงน้ำแรงดันสูงเป็นปืนยิงน้ำแรงดันสูง ที่มีลักษณะการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และมีข้อดีหลายประการ หัวใจสำคัญคือ ไม่มีแรงสะท้อนกลับเมื่อยิง ทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อหุ่นยนต์ นอกจากนี้ การใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางปฏิบัติภารกิจมีการใช้อยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกระสุน .50 BMG ที่ผู้ใช้สามารถจัดหาได้เอง ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถยิงทำลายวงจรจุดระเบิดของระเบิดแสวงเครื่อง โดยมีปืนยิงน้ำแรงดันสูงที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาจนสามารถยิงเหล็กทะลุได้หนาถึง 2 มม. ส่วนการขับเคลื่อนหุ่นยนต์นั้นมีฐานขับเคลื่อนเป็นแบบตีนตะขาบ การควบคุมการเคลื่อนที่และการยิงกระสุนน้ำสามารถทำการควบคุมจากระยะไกลได้  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: