เปิดสวนเกษตร 100 ไร่ที่โคราช ชวนเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ฟรี

เปิดสวนเกษตร 100 ไร่ที่โคราช ชวนเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ฟรี
11 ธันวาคม 2562
5,218

"สุวัจน์" เปิดสวนเกษตร 100 ไร่ที่โคราช ชวนเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ฟรี และช้อปปิ้งสินค้าเกษตรปลอดสารพิษกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข “เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินร่วมกัน

157598722483

นายสุวัจน์ กล่าวเปิดงานว่าโครงการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ถือว่าเป็นภารกิจของมหาลัยราชภัฎอีกหนึ่งโครงการ ในเรื่องของการตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ชัดเจนของมหาวิทยาลัยกับบทบาทในเรื่องของการตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นเป็นลำดับ ล่าสุด ได้มีการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งธรณีวิทยา จีโอพาร์คของโลก หรืออุทยานธรณีโลก การอนุรักษ์ฟอร์ดซิล เรื่องไดโนเสาร์ ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

157598725323

“วันนี้ ก็เหมือนกันในที่ดินแปลงนี้มีประมาณ 100 ไร่ เดิมที่เป็นศูนย์วิจัยศูนย์อบรมทางด้านการเกษตรเพื่อให้นิสิต อาจารย์ได้เข้ามาใช้ที่นี่เป็นโมเดลในการทดสอบทางด้านการเกษตร และมีการพัฒนาจนกระทั่งเราสามารถที่จะนำผลงานทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาสู่การพัฒนามาสู่ของจริงที่เป็นประโยชน์คือ การจัดกิจกรรมต่างๆวันนี้เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวซึ่งตรงกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่หลายคนเป็นห่วง วันนี้ ราชภัฎ พยามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดกิจกรรมเกษตร 100 ไร่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว” สุวัจน์ กล่าว

และย้ำว่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดทำให้พี่น้องประชาชนได้ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและได้เห็นผลงานประโยชน์ของงานวิชาการทำให้ทุกคนมีความสุขได้มาเที่ยว มาใช้ มาชิม มาช็อปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าเราสามารถจัดกิจกรรมอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้โคราชกลายเป็นศูนย์ที่จะให้นิสิตนักศึกษาได้มาฝึกหัด มาอบรมและเป็นนักธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเกษตร พื้นที่สีเขียว เพราะเรื่องการเกษตร เรื่องการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งสำคัญที่สุดของสังคมไทย

157598728798

“ผมอยากที่จะเห็นเกษตร 100ไร่ พัฒนาขยายเครือข่าย และมีรูปแบบของ Marketing ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติอย่างมีความสุข” สุวัจน์ กล่าว

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช หัวใจหลักคือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักชัยในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนำไปสู่การสนองพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำไปสู่การผลักดันให้เกษตร 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาดูงานวิชาการทางการเกษตรให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

157598731635

ทั้งนี้ งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช เปิดให้เข้าชมฟรีบนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการสดุดี รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land ป้อนนมและอาหารลูกแพะ ชมทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวันหลังนา สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ลอดซุ้มอุโมงค์ฟักแฟงยักษ์ สะพานป่าไผ่ เห็ดเศรษฐกิจ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก 100 ไร่ Shop

157598734943

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีฐานการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ
(APIC NRRU) การสาธิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีคนบ้านเองและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง