ประกาศแล้ว! การใช้ที่ดินและแผนผังสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี

ประกาศแล้ว! การใช้ที่ดินและแผนผังสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี
9 ธันวาคม 2562
5,378

ราชกิจจาฯ ประกาศการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 301  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แล้ว

สำหรับเนื้อหาของประกาศดังกล่าวมีเนื้อหามากถึง 200 หน้า และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ซึ่งเนื้อหาของประกาศได้ลงรายละเอียด ถึงการใช้รายละเอียดของที่ดินต่างๆ รวมถึงรายละเอียดของแผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะอยู่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

อ่านรายละเอียดที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง