ฟื้นเศรษฐกิจไทย หน้าที่ทุกพรรครัฐบาล

ฟื้นเศรษฐกิจไทย หน้าที่ทุกพรรครัฐบาล
6 ธันวาคม 2562 | โดย [บทบรรณาธิการ]
617

ในวันที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัว แม้รัฐบาลเร่งสปีดปล่อยมาตรการมากระตุ้นอย่างไม่ยั้ง แต่ยังไม่สู้ดีนัก หากวันนี้จะฉุดเศรษฐกิจให้ขึ้นจากหล่ม การมีพรรคร่วมรัฐบาลช่วยคิดหลายหัว คงจะดีกว่าคิดเพียงหัวเดียวไม่น้อย

ถึงแม้ว่าประเด็นทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาลยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นความเสี่ยง แต่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนในสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ยิ่งมีความสำคัญในการเร่งขับเคลื่อนงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐที่ล่าช้าในบางหน่วยงาน ยิ่งเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่จะเตรียมความพร้อมเร่งเครื่องเบิกจ่าย เมื่องบประมาณปี 2563 จะล่าช้ากว่าปกติเกือบครึ่งปี เพราะขณะนี้ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

การที่ภาคเอกชนออกมาระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เรื่องแปลก โดยเฉพาะการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ออกมาระบุกรณีการเมืองไทยมีเสถียรภาพและพรรคร่วมจับมือขับเคลื่อนการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักธุรกิจจะมีความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ เข้าทำนองว่าภาคเอกชนต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันคนละไม้คนละมือ

กระทรวงเศรษฐกิจถูกกำกับดูแลด้วยพรรคการเมืองแกนนำหลัก 3 พรรค คือ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกพรรคมีส่วนสำคัญทั้งในส่วนที่ดูแลนโยบายการคลัง การส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม หากพรรคหนึ่งพรรคใดผ่อนแรง ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอาจก้าวข้ามได้ลำบากมากขึ้น เมื่อดูรายชื่อกระทรวงที่แต่ละพรรคดูแลแล้วก็บอกได้ยากว่าใครสำคัญกว่าใคร การแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องของทุกพรรคที่จะแสดงบทพระเอก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง