'เนทติเซนท์' คว้าดีลใหญ่ธุรกิจเฮลธ์แคร์

'เนทติเซนท์' คว้าดีลใหญ่ธุรกิจเฮลธ์แคร์

"เนทติเซนท์" ปิดดีลใหญ่ ลงนามวางระบบอีอาร์พีให้โรงพยาบาลสินแพทย์และเครือ 5 แห่ง เชื่อมโยงข้อมูลขึ้นคลาวด์ ยกระดับระบบปฏิบัติการ เรียกดูข้อมูลได้เรียลไทม์

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ(อีอาร์พี) กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจเฮลธ์แคร์มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

ดังนั้นส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มุ่งยกระดับธุรกิจสู่ “อินทิลิเจนท์ เฮลธ์แคร์” ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจ ทำให้การบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการรวบรวมฐานข้อมูลไว้บนคลาวด์ซึ่งช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

ล่าสุด เนทติเซนท์ ได้ลงนามวางระบบซอฟต์แวร์อีอาร์พี "เนทติเซนท์ พีโอนี (Netizen Peony)"  ให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือกว่า 5 สาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบหลังบ้าน (Back Office) เชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้าน (Front Office) ให้มีความพร้อมรองรับแพลตฟอร์มดิจิทัล 

โดยระบบจะช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงาน ให้สามารถทำงานภายในระบบเดียวกัน เชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบแพลตฟอร์ม “Healthcare as a Service” ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานภายในแต่ละแผนก ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้าสู่ระบบคลาวด์ เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ รวมถึงผลลัพธ์ในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการรักษาและการให้บริการให้เติบโต อีกทางหนึ่งช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนทางไอที ต้นทุนด้านการปฏิบัติงานและทรัพยากรด้านต่างๆ ในระยะยาว

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่า แม้ธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาลยังคงเติบโตได้ดีในทุกๆ ภาวะเศรษฐกิจ แต่ทางสินแพทย์ยังคงมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 

เขากล่าวว่า การเติบโตของธุรกิจทำให้งานหลังบ้านมีความซับซ้อนมากขึ้น หากต้องการก้าวไปสู่การเป็น “Intelligent Hospital” จะต้องมีระบบหลังบ้านและระบบบริหารจัดการภายในที่ดีควบคู่ไปกับระบบการให้บริการหน้าบ้าน จากนี้บริษัทมีแผนรุกขยายตลาดเฮลธ์แคร์ รวมถึงเปิดโรงพยาบาลใหม่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีการเติบโตต่อเนื่องมากกว่า 10% ในทุกปี