นายกฯปาฐกถา สร้างความมั่นคง ยึด 3 เสาหลักชาติ

นายกฯปาฐกถา สร้างความมั่นคง ยึด 3 เสาหลักชาติ
4 ธันวาคม 2562
876

"พล.อ.ประยุทธ์" ปาฐกถาบทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมือง เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดหลักสูตร วปอ. 62 สร้างความมั่นคง ยึด 3 เสาหลักชาติ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 62 พร้อมกับกล่าวปาฐกถา บทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมือง ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในวันนี้เป็นถือเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกในพิธีการเปิดการศึกษาซึ่งตนจะกล่าวถึงความสำคัญ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของความมั่นคง เพราะทั้งหมดคือความมีเสถียรภาพของประเทศ ซึ่งวิทยาลัย วปอ. เป็นสถาบันทางการศึกษามั่นคงสูงสุดของประเทศ สร้างการช่วยกันระดมความคิดและเป้าหมายที่แตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนและตนหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ และเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ซึ่งการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ต้องยึดการสร้าง 3 สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วยชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญสูงสุด ไปเป็นแกนหลักของประเทศ นำการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งต้นคิดว่าทุกประเทศให้ความสำคัญกับคำว่าชาติซึ่งประกอบด้วยประชาชนแผ่นดินผืนน้ำอากาศทั้งหมด มีวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้เคียงกันมีความเป็นอยู่ที่ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: