'กรุงศรีวิไล' ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

'กรุงศรีวิไล' ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
3 ธันวาคม 2562
1,696

ศาลฎีกาเลือกตั้ง รับคำร้องกกต.แจกใบเหลือง กรณีคนใกล้ชิด 'กรุงศรีวิไล' ใส่ซองงานศพ เข้าข่ายให้ผลประโยชน์ สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. นัดตรวจหลักฐาน 25 ธ.ค.นี้

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดฟังคำสั่งในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ซึ่ง กกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง


ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องเดินทางมาศาล โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง และบัญชีระบุพยานของผู้ร้องไว้พิจารณาและให้ตรวจพยานหลักฐานวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาลมีหมายแจ้งคำสั่งวันนี้ และส่งสำเนาคำร้องเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของผู้ร้องให้แก่ผู้คัดค้าน โดยให้ผู้คัดค้านยื่นหนังสือคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 133 และมาตรา 138 วรรคสาม

อ่านข่าว-ศาลฎีกาเเผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง 'กรุง ศรีวิไล' หยุดปฏิบัติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง