ตรวจรายชื่อ คำสั่งแต่งตั้ง รองผกก.- รองผู้บัญชาการ ล่าสุด

ตรวจรายชื่อ คำสั่งแต่งตั้ง รองผกก.- รองผู้บัญชาการ ล่าสุด
28 พฤศจิกายน 2562 | โดย กรุงเทพธุรกิจ
135,779

เผยรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลขที่ 674-677/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 674-677/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ คำสั่งที่ 674/2562 จำนวน 571 ราย ,คำสั่งที่ 675/2562 จำนวน 661 ราย, คำสั่งที่ 676/2562 จำนวน 660 ราย และคำสั่งที่ 677/2562 จำนวน 537 ราย ปรากฎตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

157494011680

157494011689

157494011712

157494011795

157494011852

157494011886

157494011943

157494011983

157494012086

1574940121100

157494012195

157494012271

157494012386

157494012342

157494012445

157494012554

157494012539

157494012697

1574940127100

1574940127100_1

157494012719

157494012810

157494012948

157494012957

157494013041

157494013084

157494013144

157494010712

157494010865

157494010961

157494011081

157494011081_1

157494011137

157494011236

157494011277

157494011335

157494011341

157494011488

157494011481

157494011533

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไป สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นกลุ่ม รองผบก.-ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น และโยกสลับระนาบเดียวกัน รวม 2,429 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นคำสั่งชุดแรก ของการแต่งตั้งสว.-รองผบก. วาระประจำปี 2562

157494189577

157494189967

157494197580

157494197620

157494205223

157494205167

157494212322

157494212418

1574942174100

157494217456

157494222918

157494222922

157494230244

157494230294

157494241122

157494241261

157494250834

157494250980

157494256054

157494256185

157494272331

157494272356

157494279854

157494279725

157494287331

157494287249

157494293667

157494293655

157494299729

157494299624

157494308023

157494308073

157494315178

157494315078

157494321014

157494321044

157494326242

157494326357

157494332850

157494332957

157494337950

157494337959

157494343291

157494343270

157494349140

157494349152

ทั้งนี้ ตามคำสั่งดังกล่าว มีรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่ พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ลุมพินี เป็น ผกก.สภ.เมืองพิจิตร, พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.เชียงราย โยกเป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ภ.3 เป็นต้น

157494357540

157494357687

157494367643

157494367590

157494375445

157494375436

157494389798

157494391878

157494393817

157494396964

157494403336

157494405431

157494407850

157494409988

157494411713

157494414030

157494416229

157494418222

157494421147

157494424615

157494431428

157494434140

157494436077

157494438091

157494440463

157494442772

157494444413

157494446339

157494448327

157494450539

157494455148

157494456961

157494461153

157494463137

157494465378

157494467047

157494469486

157494471368

157494473599

157494475628

157494477542

157494479338

157494480835

157494483173

157494484928

157494490486

157494498449

157494500159

157494501970

157494503584

157494505593

157494507690

157494509438

157494511282

1574945134100

157494515428

157494517391

157494519389

157494521099

157494522746

157494529798

157494532625

157494535933

157494537969

157494539915

157494542062

157494543752

157494546580

1574945481100

157494550167

157494551971

157494554196

157494555677

157494557839

157494560311

157494565645

157494567462

157494569265

157494570962

157494572668

157494574339

157494576584

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง